Politika

Dışişleri: 89 bin azınlık var

Dışişleri Bakanlığı'na göre, Türkiye’de 60 bin Ermeni, 25 bin Yahudi, 4 bin Rum asıllı vatandaş yaşıyor.

12 Aralık 2008 02:00

Dışişleri Bakanlığı tarafından TBMM’ye gönderilen rapora göre, Türkiye’de toplam 60 bin Ermeni, 25 bin Musevi ile 3-4 bin civarında Rum asıllı vatandaş yaşıyor ve bunlara ait 270 ibadethane bulunuyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de yaşayan azınlıkların haritasını çıkardı. TBMM’ye gönderilen azınlıkların son durumuna ilişkin raporda, Türkiye’de 270’in üzerinde gayrimüslim ibadethanesinin bulunduğu, bunlardan 108’inin Rum Ortodoks azınlığa ait olduğu kaydedildi.
Patrikhane’ye ekümeniklik verilmesinin sözkonusu olamayacağı vurgulanan raporda, Patrik Bartholomeos’un yabancı ülkelere yaptığı ziyaretlerde “ekümenik” sıfatının kullanılmasına müdahale edilmediği belirtildi. Raporda, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Bir kopyası TBMM İnsan Hakları Başkanlığı’na verilen ve Rum Ortodoks azınlığa geniş yer ayırılan raporda, azınlıklara ilişkin istatistikler şöyle sıralandı:

İşte azınlıkların son durumu

ERMENİLER:
Sayılarının 60 bin olduğu tahmin edilmektedir. 45 bini İstanbul’da yerleşiktir. Ermeni toplumunun İstanbul’daki Ermeni Patrikhanesi’nin yanı sıra, ibadete açık toplam 55 adet kilisesi (Gregorya, Katolik, Protestan) bulunmaktadır. Ermenilere ait bir anaokulu, 17 ilköğretim okulu ve beş lisede 2 bin 906 öğrenci Ermenice eğitim görmekte, bu kurumlarda 488 öğretmen görev yapmaktadır. 52 Ermeni vakfı serbestçe çalışmalarını yürütmektedir. Beş gazete bir dergi yayımlayan Ermeni toplumunun iki hastanesi bulunmaktadır.

MUSEVİLER: Toplam nüfusları 25 bin civarında olup takriben 22 bini İstanbul’da yaşamaktadır. İbadete açık 36 sinagoğu bulunan Musevi vatandaşlar, bir anaokulu, bir ilköğretim okulu, bir liseye sahip. Bu üç okulda toplam 522 öğrenci, 76 öğretmen eşliğinde eğitim görmekte. İstanbul’da bir anaokulu daha açmaya karar veren Musevilerin 18 vakfı ve iki hastanesi bulunuyor. Musevi toplumu İbranice-Türkçe yayımlanan bir gazete çıkarıyor.

RUMLAR: Sayıları 3-4 bin olarak tahmin edilen Rum vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu İstanbul’da yaşamaktadır. Tamamı İstanbul’da bulunan 15 ilköğretim okulu ve altı lisesi mevcuttur. Bu okullarda 217 öğrenci eğitim görmekte, 103 öğretmen görev yapmaktadır.
Rumca yayımlanan iki gazete çıkaran Rum azınlığın 75 adet vakfı, 90’ı ibadete açık olmak üzere toplam 108 ibadethanesi ve bir adet hastanesi bulunmaktadır.
Halen Yunanistan’da, oraya yerleşmiş ve çalışmakta olan 60 bin Türk vatandaşı Rum vardır ve Türkiye’ye dönmelerinin önünde hiçbir engel yoktur.

ETİKETLER

haber