Politika

Dinçer'den, Pasaport Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM (A.A)

28 Ekim 2011 14:16

-Dinçer'den, Pasaport Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM (A.A) - 28.10.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer, avukat, noter ve vakıf üniversitesi öğretim elemanlarının da hususi damgalı pasaport alabilmeleri için kanun teklifi verdi. Dinçer'in TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, mevcut düzenlemeye göre, TBMM eski üyeleri, eski Bakanlar, birinci ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan devlet memurları ile sözleşmeli devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin hususi damgalı pasaport hakkından yararlandıkları hatırlatıldı. Anayasa ve Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddeleri bir arada ele alındığında avukatların da hususi damgalı pasaport sahibi olma haklarının var olduğu, ancak bu konuda açık bir yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.  Benzer şekilde noterlik mesleğinin özellikleri ve konuyla ilgili yasal düzenleme dikkate alındığında hususi damgalı pasaport edinme hakkının noterlere de tanınması için Pasaport Kanunu'nun ilgili maddesindeki eksikliğin giderilmesi gerektiği kaydedildi.  Gerekçede ayrıca, vakıf üniversitelerinin de devlet üniversiteleri gibi kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu dikkate alındığında, Anayasanın eşitlik ilkesi gereği vakıf üniversitesi öğretim elemanlarının da aynı pasaport imkanından yararlanmaları gerektiği kaydedildi. Teklif, Pasaport Kanunu'nda değişiklik yapılarak avukat, noter ve vakıf üniversitesi öğretim elemanlarının da hususi damgalı pasaport alabilmelerine imkan sağlıyor.