Yaşam

Din adamları, Hawking'e çok tepkili

Yakında piyasaya çıkacak kitabı 'Büyük Tasarım'da 'Evreni Tanrı yaratmadı' diyen Prof. Stephen Hawking dünyada büyük bir tartışmaya yol açtı.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Yakında piyasaya çıkacak kitabı 'Büyük Tasarım'da 'Evreni Tanrı yaratmadı' diyen Prof. Stephen Hawking dünyada büyük bir tartışmaya yol açtı. Dünyadaki dini liderler ve bazı bilim insanları Stephan Hawking'i eleştiri yağmuruna tuttu.


Yakında piyasaya çıkacak kitabı ‘The Grand Design’daki (Büyük Tasarım) kuramlarıyla yine büyük yankı uyandıran Prof. Stephen Hawking’e, İngiltere’de dini liderler ve bazı bilim insanlarından tepki var.


The Times gazetesinin aktardığına göre, Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Rowan Williams, “Fizik tek başına ‘Neden hiçbir şey değil de bir şeyler var’ sorusuna yanıt bulamaz” diyor. Uluslar Topluluğu Başhahamı Jonathan Sacks’a göreyse “Büyük teoriler varlığımızın nasıl ortaya çıktığına izah getirir. Neden çıkmadığına değil...”


‘Evreni Tanrı olmaksızın açıklamanın mümkün olmadığında’ ısrar eden Oxford Üniversitesi matematik profesörü ve yazar Prof. John Lennox ise dünkü The Daily Mail’e yazdığı makalede “Ben bilimi giderek daha iyi anladıkça, Tanrı’ya daha fazla inanıyorum” diyor. The Guardian gazetesi de ‘Kendiliğinden yaratılış kavramının birçokları için çelişkili göründüğünü’ hatırlatarak ironik bir not düşüyor: “Tanrı’ya bunca zaman sonra bile hâlâ var olup olmadığı hakkındaki bütün bu tartışmalardan bıkkınlık gelmişse pek de şaşmamak gerek!”


1988’de böyle düşünmüyordu

Hawking, yeni kitabında Büyük Patlama’nın fizik yasalarının kaçınılmaz sonucu olduğu saptamasını yapıp evrenin hiçten var olabileceğini söylüyor. Oysa ünlü fizikçi geçmişte bir yaratıcıya inanmanın, bilimle çelişmeyeceğini savunmuştu. 1988’de çok satan kitabı ‘A Brief History of Time’da (Zamanın Kısa Tarihi) Hawking, evrenin yaratılışında Tanrı’nın rol oynamış olabileceği yolundaki görüşlere yer vermiş ve “Eğer bütün bir teori kurabilirsek bu, insan mantığının nihai zaferi olacaktır çünkü ancak bu sayede Tanrı’nın aklını da anlayabiliriz” demişti.


Hawking, son kitabında İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton’ın teorilerini çürütmeye çalışıyor. Newton, evrenin bir kaos sonucu oluşamayacağını ve Tanrı tarafından tasarlanmış olması gerektiğini söylemiş, “Yerçekimi gezegenlerin nasıl hareket ettiğini açıklıyor, gezegenleri neyin yörüngeye soktuğunu değil... Her şeyi Tanrı yönetir” demişti. Hawking ise “Yerçekimi diye bir yasa olduğu için, evren kendi kendisini hiçten yaratabilir ve yaratmaya devam edecektir” diyor.


‘Hawking denilen adam kendi kendine mi oldu?’


Süleyman Ateş (Eski Diyanet İşleri Başkanı):
Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Hawking denilen adam kendi kendine mi oldu? Anası-babası olmasaydı olabilir miydi? Dünya kurulduğundan beri bunları iddia edenler var. Bunlar doğru şeyler değil. En dinsiz insan bile, bir deprem olduğunda ya da bir felaketle karşılaştığında içinden, doğasının gereği ‘Allah’ der. Bu insan böyle diyor ama Amerikalı bilim adamları da insanda Tanrı geninin, Allah’a inanç ğeleneğinin olduğunu söylüyor. Bu sözlere pek değer vermemek gerekiyor. Bir sene önce de ‘İlim Allah’ın varlığını kabul eder’ diyordu.


Prof. Dr. Recep Kaymakcan (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi):
Kitabı okumadan bir şey söylemek doğru değil. Ama evrenin yaratılışında Tanrı’yı kabul etmemek, ‘dini’ kabul etmemek demektir. Aşağı yukarı bildiğimiz tüm dinler yaratılışa inanıyor. Dini metinleri baz alacaksak İslamiyet, Yahudilik, Hıristiyanlık detaylarda farklılık olsa bile yaratılış konusunda hemfikir.


Prof. Dr. Saim Yeprem (Eski Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı):
Bu yeni bir iddia değil. Tarih boyunca filozoflar tarafından savunulmuş bir şey. Hawking’in kendi felsefi görüşü; ne kantlanması mümkün ne de inkâr edilmesi. Ben inanıyorum ki bu kainat bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Bu da bir görüştür. Meşhur Fransız filozoflarından birinin ‘Tanrı’yı İnkar Mümkün müdür?’ diye bir kitabı var mesela. Tanrı’nın pozitif bilim açısından ispatı da, inkârı da mümkün değil. Çünkü bu, bunların dışında bir olaydır. Kendi görüşünü yazmış.