Politika

Dersim karikatürlü Akbaba Dergisi TBMM’de

Celal Bayar’ın 29 Haziran 1938 tarihindeki Dersim konuşmasına Akbaba Dergisi tarihi bir karikatürle yanıt vermişti

26 Mart 2012 22:59

 

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

 TBMM  Dilekçe Komisyonu  bünyesinde kurulan  Dersim  Araştırma  Komisyonu,  29  Haziran 1938 tarihinde TBMM’de başvekil sıfatıyla  Dersim konuşması yapan  Celal Bayar’a yanıt niteliği taşıyan  Akbaba Dergisi’nin tarihi karikatürünü dosyasına  koydu. Bayar, Meclis’teki konuşmasında  şöyle diyor:

 

‘Dersimli silahla gezeceğim, adam öldüreceğim' diyor’

\

 Arkadaşlar, Dersimliler ne istiyorlar?  Dersimli kurunu vustai bir zihniyetli orada  oturup şakavet yapmak istiyor.  ‘’Mal çalacağım ilişmeyeceksiniz’’  diyor.  ‘’Adam öldüreceğim, kanuni takibat yapmayacaksınız’’ diyor. ‘’Silahla gezeceğim, müsamaha edeceksiniz’’ diyor. ‘’Vatani mükelliyefetlerimi  ifa etmeyeceğim , imtiyazlı insan olarak hepinizin muvacehesinde dolaşacağım’’ diyor.  Bilinmesi lazım gelen bir hakikat vardır ki; cumhuriyet böyle bir vatandaş tanımıyor. ( Bravo sesleri ve alkışlar).  Cumhuriyet, külfette olduğu kadar nimette, nimette olduğu kadar külfette müsavi ve seyyan muameleye  tabi insanlardan mürekkebdir.

Bu hakikat anlaşılıncaya kadar orada fiilen bulunacaktır.  Eğer ellerinde bulunan silahı teslim ederler ve Cumhuriyetin emirlerine inkiyad ederlerse kendileri için yapacağımız şey muhabbetle göğsümüzü açıp  derağuş etmektir.  Bu yapılacaktır. Dersimliler sesimizi işitmelidirler. Bu kürsüden akseden her sadayı  kendi menfaatlerine göre  muhakeme etmelidirler. Bizim sesimizde şefkat oludğu kadar kudret de vardır. Bu ikisinden birisini intihab etmek kendilerine aiddir. Bilmelidirler ki; şefkatimiz  de  kahrımız da boldur.