Yaşam

Derin yalnızlık duygusu yaşlıları intihara sürüklüyor!

Kötü koşullarda ve yalnızlığa terkedilen yaşlılar intihara yöneliyor. Ağır koşullardaki yaşam mücadelesinde darp ediliyorlar...

16 Ekim 2012 15:26

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Osman Celbiş’e göre,  Türkiye’de yaşlı istismarı artıyor. Antalya’da yaşanan son örnekle cami avlusuna bırakılıyor. Derin yalnızlık yaşlıları intihara sürüklüyor. Prof. Celbiş, çekirdek aile yapısının gelenekleri sağlam diye bilinen Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya sıçradığına dikkat çekti.

Son yıllarda dikkat çeken en önemli konunun yaşlılar ve içinde bulundukları zor koşullar olduğuna dikkat çeken Prof. Celbiş, otopsi sonuçlarından çıkan çarpıcı sonuçları hatırlattı.

\

Kötü koşullarda ve yalnızlığa terkedilen yaşlılar intihara yöneliyor. Ağır koşullardaki yaşam mücadelesinde darp ediliyorlar. Celbiş, "Devletin son 10 yıllık intihar istatistikleri, Türkiye’nin giderek çekirdek aileye dönüştüğünü gösteriyor. Marmara ve Ege’de bu süreçte intihar oranları yüksek ancak artış yok. Yaşlılar açısından en çarpıcı gelişme geleneksel yapının adresi olarak bilinen Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da görülüyor. Bölgede yaşlı intiharlarındaki artış aile yapısının erozyona uğradığını gösteriyor” diye konuştu.

Yaşlılara istismar, intiharların önüne geçmek için devlet projesinin şart olduğuna dikkat çeken Celbiş’e göre, Kültür  ve Turizm Bakanlığı, bu tür yapımlara destek vermeli. Prof. Celbiş, “en zorlandığım konu” dediği yaşlıların yalnızlıklarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. 

“Cami Avlusuna Bırakılan Dedeler” başlıklı yazının bazı bölümleri şöyle:


Nüfusun neredeyse onda biri yaşlı


Yaşlı istismarı; yaşlı bireyin sağlık ya da iyilik halini tehdit eden ya da zarar veren herhangi bir davranış olarak tanımlanmaktadır. İstismar; bedensel, psikolojik ya da ekonomik olabilir, aynı zamanda ihmale de dönüşebilir. Yaşlı istismarı tüm toplumlarda görülmektedir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar, yaşlı istismarının hızla arttığını göstermektedir. Son yüzyılda ortalama yaşam süresi; sağlık alanındaki gelişmeler ve bilinçlenme, ekonomik iyileşmeler ve halk sağlığı hizmetlerinin gelişimine paralel olarak arttı. Bu beraberinde yaşlı nüfusun oranını yükseltti. Ülkemiz nüfusunun neredeyse onda biri yaşlı nüfus.


Ahlaki değerlerde yozlaşma 


Yaşlı istismarının bence en önemli nedeni ve aynı zamanda sonucu, ahlaki değerlerdeki yozlaşmadır. Toplumu bir arada tutan, aile olma değerlerini kaybedenlerin istismara yönelmesi şaşırtıcı değildir. Her şeyin parayla ölçüldüğü günümüzde sosyal değerlerimizi kaybettik. Çok güzel bir söz var: Paranın konuştuğu bir yerde her şey susar.

Unutmayalım hepimiz yaşlanacağız, tabi ömrümüz olursa…