Gündem

Deneye Hayır Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı’na açtığı davayı kazandı

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu seçimine itiraz edilmişti

23 Ağustos 2020 10:32

Deneye Hayır Derneği, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu'na hayvanları hakları alanında çalışan bir STK temsilcisinin seçilmemesiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı.

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu, Deneye Hayır Derneği ve Hayvanlara Adalet Derneği'nin adaylarını reddetmiş, kuruluş amacı “deneylerin kalitesini arttırmak” olan Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği'nden temsilci seçmişti.

Deneye Hayır Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı üye seçiminin, yönetmelikteki ilgili hükümlere aykırı olduğu gerekçesiyle idare mahkemesinde iptal davası açılmıştı.

Ankara 11. İdare Mahkemesi'nde görülen davada ''Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu'na sivil toplum örgütleri arasından Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği'nin üye olarak seçilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır'' denilerek, idari işlemin iptaline karar verildi.