Gündem

Demircan’ın 'Şanzelize' projesi iptal edildi

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, planın kamu yararına ve hukuka uygun olmadığına hükmetti

03 Şubat 2015 11:30

CHP’li meclis üyelerinin açtığı dava sonucu Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın “Okmeydanı’nı Şanzelize yapacağız” sözleri ile tanıttığı Okmeydanı’nda 5 mahalleyi kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptal edildi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, planın kamu yararına ve hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Hazal Ocak’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Okmeydanı’nın 1/1000 ölçekli Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası Uygulama İmar Planı da İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından planın kamu yararı taşımadığı ve bölgeyi boş bir alan gibi ele alındığı gerekçesiyle iptal edilmişti. İptal edilen plan yerine hazırlanan ve geçen aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde (İBB) AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen yeni 1/1000 ölçekli plan da son karar ile dayanaksız kalmış oldu.

Bilirkişi raporunda nazım imar planında bölgedeki yaşam tarzının, iş-konut ilişkilerinin ve yaşam düzeninin korunmadığı belirtildi. Beyoğlu Belediyesi’nin tapu ile imar planlarını ilişkilendirilmesinin de doğru olmadığı ifade edildi. Bölgede tapu sahiplerine ıslah imar planındaki yerlerinde değil imar uygulaması ile belirlenen başka yerlerden tapu verileceği kaydedildi.

 

'Bölgedeki insanların yaşam biçimine müdahale ediliyor'

 

Raporda ayrıca imar planıyla bölgedeki yaşam biçimini müdahale edildiği belirtilerek bölgede çalışanların mevcut alanlar içinde çalışma imkânı verilmediği ve kiracılar için de herhangi bir değerlendirme yapılmadığı vurgulandı. Planlamada 87 bin kişilik nüfusu karşılayacak yeterli donatı alanının bulunmadığı ve nazım imar planı hükümlerinin toplumun bütün kesimini kapsamadığı ifade edildi.

Davacılardan avukat Ali Rıza Kaplan geçen hafta görülen duruşmada İBB avukatlarının bölgedeki alt ölçekli planların yeniden yapıldığı gerekçesiyle üst ölçekli plana açılan davanın iptalini istediğini söyledi. Kaplan “Sulukule gibi insanları sürmek istiyorlar. Hâlâ afişler asmışlar, tapu veriyoruz diye kandırıyorlar. Okmeydanı sahipsiz değil. Biz yerinde dönüşüm istiyoruz. Hisseli tapu alanların da gelecek zararlara karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı var” dedi. İBB’nin CHP’li Meclis üyesi Hakkı Sağlam da “Planın iptal edileceğini anladıkları için alt ölçekli planları geçirdiler” ifadesini kullandı.