Sosyal Güvenlik

Değer kaybı tazminatı nedir?

Sigorta hukuku avukatı İbrahim Buğrahan Yazıcı değer kaybı tazminatı hakkında bilgi verdi

10 Eylül 2018 12:13

Sıfır aracın kazaya karışması durumunda sürücü, kusursuzsa ya da tam kusurlu değilse karşı tarafın sigorta şirketinden tazminat alabiliyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu, Sigorta hukuku avukatı İbrahim Buğrahan Yazıcı'ya araç sahiplerini ilgilendiren, sürücülerin çoğunun bilmediği değer kaybı tazminatını sordu.

"Sıfır aracınıza çarparlarsa değer kaybı hukuku" başlıklı yazısında Armutçu şunları kaydetti:

Kırmızı ışıkta sıfır otomobilinize çarptılar. Kazada kusurunuz yok ya da tam kusurlu değilseniz, karşı tarafın sigorta şirketinden aracınız için 15 işgünü içinde “değer kaybı” tazminatı isteyebileceğinizi biliyor musunuz?

Sigorta şirketinin ödememesi halinde ise merkezi İstanbul’da bulunan Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yolu da var.

Sigorta hukuku avukatı İbrahim Buğrahan Yazıcı’ya milyonları ilgilendiren, sürücülerin çoğunun bilmediği bu konuyu sordum. Bakın hangi değerlendirmeleri yaptı:

Değer kaybı ne demek?

“Araç kaza geçirdiğinde ikinci el bedeli düşmekte, daha zor ve ucuza satılmaktadır. Bu sebeple araçtaki değer düşüklüğü kadar değer kaybı alabilmek vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi açısından önemli. Değer kaybı, araçlarda trafik kazası neticesinde oluşan hasar sonrası aracın piyasa rayiç bedelindeki azalmayı ifade etmektedir. Gerek online platformlarda gerekse ikinci el satan yerlerde aracın hasarsız olması veyahut hangi bölgeden ne kadar hasarlı olduğu hususları 2. el piyasa değerlerini doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Kusursuzluk şartı

Trafikte her kaza yapan araçta değer kaybı oluşmamaktadır. Değer kaybının oluşması için ilk koşul kaza yapan aracın meydana gelen kazada kusursuz olması veyahut tam kusurlu olmamasıdır. Kusursuz olması durumunda araç sahibi meydana gelen değer kaybının tamamını alabilmekte, tam kusurlu olmaması durumunda meydana gelen değer kaybını kusursuz olduğu oranda alabilmektedir. Bu önkoşulla birlikte değer kaybının oluşumunda aracın kilometresi, hasarsız 2. el rayiç bedeli, hasarın hangi parçalarda olduğu vb hususlar değer kaybı miktarının belirlenmesinde önemlidir.

Sigorta şirketinden tahsil ediliyor


Her yıl yaptırmış olduğumuz trafik poliçelerinde (Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları) ödemiş olduğumuz primlerin içerisinde değer kaybı teminatı yer alır. Bu teminat kaza yapıp başka bir araca zarar verdiğimizde devreye girmekte ve kazada meydana gelen değer kaybını karşılamaktadır. Araç değer kayıpları kusurlu olan araç sahibi veya sürücüsünden değil, sigorta şirketlerinden tahsil edilir.

Başvuru nasıl ve ne zaman


Kaza meydana geldiğinde gerekli belgeler ile birlikte (kaza tespit tutanağı, kesin ekspertiz raporu, ehliyet, ruhsat fotokopisi, hasar resimleri ve talep dilekçesi) kusurlu aracın sigorta şirketine başvuru yapılır. Başvurular sigorta şirketlerinin e-posta adreslerine internet üzerinden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir. Sigorta hasarlarında 15 gün, kasko hasarlarında 15 işgünü içerisinde sigorta şirketi tarafından bir cevap verilmemesi veya talebin reddedilmesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonu bünyesinde dava açılır. Ortalama 6 ay içerisinde bilirkişi incelemesi geçirmiş ve hakkaniyetli kararlar verilir.

Tahkime başvurulur


Değer kayıplarının başvuru üzerine ödenmesi de karşılaşılan bir durum. Eğer yapılan ödeme araçta meydana gelen değer kaybını hakkaniyetli olarak karşılıyorsa dava açmaya dahi gerek kalmamaktadır ve bu çözüm yolu 15 gün içerisinde sonuçlanır. Aksi halde sigorta şirketine karşı açılan değer kaybı talep ve davaları tahkime gider. Merkezi İstanbul’daki Sigorta Tahkim Komisyonu tek tarafı sigorta olan tüm uyuşmazlıklarda hızlı ve adaletli bir yargılama yapmaktadır. Tahkim yolunda vatandaşların mağduriyetleri kısa sürede giderilmekte ve yargının dosya yükü de hafifletilmektedir.

Avukat uyarısı

Vatandaşlar tahkime bireysel olarak başvurabilir. Ancak yargılama süresince başvuru şekli, yöntemi, ara karar ifaları, bilirkişi raporu, rapora itiraz gibi yargılamanın şahsına özgü teknik hususların avukat kanalıyla yapılması vatandaşlar açısından hak kaybının önlenmesinde önem arz etmektedir. Mağdurların bu konuda kendisini avukat gibi tanıtan, avukat gibi faaliyet gösteren kişilere dikkat etmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemizde çok büyük mağduriyetler yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir.”