Gündem

Darüşşafakalılar Düşünce Platformu, KADEM'in İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili sözlerini hatırlattı: Sayın Cumhurbaşkanı, hiç olmazsa kızınızı dinleseydiniz…

02 Nisan 2021 14:13

Darüşşafakalılar Düşünce Platformu (DDP), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcılığını yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'in İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili açıklamasını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, hiç olmazsa kızınızı dinleseydiniz…" dedi.  

DDP'den yapılan açıklamada, KADEM'in İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili "İstanbul Sözleşmesi, kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zeminden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda... KADEM olarak tercihimiz, Avrupa Konseyi’ne söz konusu tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi...” sözlerini hatırlattı ve "Şu ana dek 950’den fazla sivil toplum kuruluşu ‘İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ile ilgili açıklama yaptı. Hiçbirini duymak istemediniz. Hiç olmazsa kızınız Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu KADEM’in (Kadın ve Demokrasi Derneği) sözlerini dikkate alsaydınız" dedi. 

Açıklama şöyle devam etti: 

"Kastettikleri şu: Madem bazı ‘çevreler’ ‘lobi’ yaptı, sözleşmeyi feshedeceğinize, ilgili maddelerine ‘şerh’ koyabilirdiniz.

Kaldı ki, tüm sivil toplum örgütleri aslında şerh konulacak hiçbir madde olmadığını savunuyor.

*Kadınların sözleşmeyi kendi çıkarları için kullanabilecekleri iddiaları doğru mu?

HAYIR! Kadın, çocuk ya da erkek fark etmeksizin sözleşmeden faydalanabilecek olanların hepsi mağdurdur. Herhangi bir ihbar ciddiye alınmazsa oluşabilecek yaralanma ve can kaybının yaşatacağı mağduriyet, bunun suistimal edilebilme ihtimaliyle kıyaslanamaz bile.

*Sözleşmede LGBT gibi yönelimlere kapı aralayan maddeler var mı?

HAYIR! Sözleşme, üçüncü bir cinsiyet oluşturmaya ya da LGBT eğilimlerini hukuk normu olarak belirlemeye veya teşvik etmeye yönelik herhangi bir hüküm taşımamaktadır. Sözleşmede şiddet ile mücadelede hiç kimseye ayrımcılık yapılmaması; din, dil, ırk, vb. pek çok unsurla birlikte, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı şiddetin de kabul görmemesi gereği vurgulanmıştır.

*Sözleşme ile ilgili olarak ailenin yatak odasına kadar karışılıp ‘kocaları tecavüzcü’ ilan ettiği şeklindeki düşünceler doğruyu yansıtıyor mu?

HAYIR! “Koca tecavüzü” denilen durum normal, sağlıklı bir ilişki değildir. İnsan onuruna da dini değer yargılarına da ters biçimde yaşanan bir zorbalıktır.

* Sözleşmede yer aldığı gibi ‘kadının beyanı esas alınmalı’ ne demektir?

Toplumda ‘kadının beyanı’ olarak sıklıkla ifade edilen konu, gerçekte şiddet mağdurunun beyanıdır.

* ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ kavramı ile cinsiyet rollerine savaş açan, kadını erkekleştirme, erkeği kadınlaştırma politikaları mı uygulanıyor?

 Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğe eşit fırsat verilmesi anlamına gelir.

Kadın, daha doğrusu mağdurlar siyaset malzemesi yapılmamalıdır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!"

TIKLAYIN - KADEM'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi hakkında açıklama

Darüşşafakalılar Düşünce Platformu (DDP), demokrasi, eğitim, gençlik ve çevre konularında fikir üretmek ve ortak tavır almak amacıyla yolu Darüşşafaka’dan geçmiş insanları bir araya getiren, 2021 yılı başında kurulmuş bir düşünce ve eylem platformudur.