Çevre

Danıştay golfçülere 'dur' dedi

Danıştay Bodrum’da çok katlı bina ve golf sahalarına izin veren kararı durdurdu.

03 Eylül 2008 03:00

Bodrum'da çok katlı binalar ve golf sahalarına izin veren düzenleme, yargıdan döndü. TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği'nın açtığı davayı ele alan Danıştay 6'ncı Dairesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın, ‘turizm tesis alanlarında beş kat’ ve ‘SİT alanlarındaki golf sahalarına aşırı yapılaşma’ya izin veren maddelerinin yürütmesini durdurdu.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Mahmut Yıldırım, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin planın, 5.4 maddesinde yer alan ‘Turizm Tesis Alanlar’ ile 5.4.3 maddesinde yer alan ‘Golf Tesisleri’ maddelerinin yürütmeyi durdurma kararının son derece önemli olduğunu vurguladı. Daha önce de Ortakent- Yahşi Belediyesi'nin açtığı dava sonucu, ‘bakanlığa plan hazırlama yetkisi’ ile ‘Bodrum Yarımadası'nda beş kata imar izni verilmesi’nin yürütmesinin durdurulduğunu hatırlatan Yıldırım, “Bakanlığın hazırladığı bu planın iptalini ve öncelikle yürütmesinin durdurulmasını istedik. Çünkü plan notlarında (5.4 turizm tesis alanları) başlığında yer alan (Turizm tesislerinde bodrum katlar yapılabilir. Yapının kot aldığı nokta altında her yönden görünen bodrum yüksekliği iki katı geçemez) denilerek mimarlıktaki bodrum bölümüne yeni bir tanım getirilmiştir. Bu durum aslında inşaat alanını iki kat artırmanın başka bir ifadesi olmuştu, Bodrum’un tipik Akdeniz mimari yapısını bozup beton yığınına çevirecek kararı durdurduk. Planda (5.4.3 golf tesisleri) başlığı altında yer alan ve ekteki plan notuna göre golf alanlarında (Golf sahasının parkur alanı 50 hektardan az olamaz) ibaresi yer alıyor. Bu da golf tesislerinin emsal hesabı golf tesis alanının bütünü gözönüne alınarak hesaplanır. Bu kapsamda şahıs mülkiyetindeki bir golf tesisinde maksimum emsal: yüzde 9, kamu mülkiyetindeki bir golf tesisinin de maksimum emsal: yüzde 6, konaklama tesislerinde maksimum bina yüksekliği h: 10.50 (3 kat)(etkilenme geçiş alanları dahil). SİT alanlarında h maksimum: 7.50 (iki kat) tanımlaması yapılarak bir golf alanı çevresi otomatik olarak 45 bin metrekare kapalı alan yapımına ve de yapının SİT alanı üzerine yapılmasına olanak sağlamıştır” diye konuştu.

'Sit alanlarının beton yığınına dönmesi engellendi'

Açılan dava sonucunda, 14 Ağustos'ta Danıştay 6'ncı Dairesi'nin 2008/7311 Esas No'lu kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini yineleyen Mahmut Yıldırım, “Bu kararla SİT alanlarının beton yığınına çevrilmesi önlendi, plan maddelerinde kelime oyunlarıyla ranta yönelik hesaplar Danıştay’dan geri döndü. Bakanlık tarafından Bodrumlu sivil toplum örgütleri ile yerel yönetimlerin görüş ve önerilerini ciddiye ve dikkate almadan hazırlanan planların ne kadar hatalı ve yöreye zararlı olduğu bir kez daha ön plana çıktı. Ancak, Bodrumlular olarak planlara itiraz ve mahkemelerde dava açarak biz zaman kaybettik, Bodrum zaman kaybetti” dedi.

'Daha sert tepki veririz'

Mavi Yol Girişimi adına açıklama yapan Filiz Dizdar ise bakanlık tarafından hazırlanan planın zararlarını, Bodrum Yarımadası genelinde seçimler öncesi sivil toplum örgütleri ve belediyeler ile birlikte hazırlanacak panel, toplantı, gösteri ve eylemlerle yediden yetmişe herkese anlatacaklarını belirterek, “Plana olan itirazımızı geçtiğimiz yıl 130 bin imza toplayıp bilimsel raporlarla birlikte aktardık. Ancak Bodrum’un yerel yöneticilerinin ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri arasında yer alan bir madde bile dikkate alınmadı. Şimdi ortak akıl zamanı, artık bu planın sürekli delinerek deşilerek, tekrar tekrar gündeme getirilmemesi için daha geniş ve büyük tepkiler vermek için hazırlık yapacağız. Umarız bakanlık artık Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının ardından Bodrumluların tepkisini ciddiye alır” görüşünü dile getirdi.

ETİKETLER

haber