Gündem

Cumhurbaşkanı imzasıyla bazı kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro ile pozisyon iptali ve ihdası yapıldı

28 Mayıs 2024 05:57

Cumhurbaşkanı Kararı'yla bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında kadro ve pozisyon iptali ve ihdasları yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nde bazı kadrolar ile pozisyonlar iptal ve ihdas edildi, bazılarında değişiklik yapıldı.