Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN ONAY  ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 01:28

-CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN ONAY  ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı Borçlar Kanunu, borçlu-alacaklı ilişkilerinin yanı sıra başta evsahibi ile kiracı ilişkisi olmak üzere sosyal hayatın birçok alanında önemli yenilikler içeriyor. Kanuna göre, borç ilişkilerini düzenleyen bireysel sözleşmeler, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacak. Borçlar Kanunu'na göre sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek.  Tüketici; banka, sigorta ve seyahat şirketlerince ''tek yanlı'' hazırlanan sözleşmelere karşı korunacak.  Kusurlu sürücü, yaralanmasına neden olduğu hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiye, tedavi giderleri için ''geçici ödeme'' yapacak. Olağanüstü faiz oranları karşısında borçlu korunacak. Kira bedelleri bir önceki yılın üretici fiyat endeksinden fazla artırılmayacak.  Kiracılar, ''dedem ya da torunum oturacak'' gerekçesiyle çıkarılamayacak.  Kiracıların elektrik ve su borcunu ödememesi tahliye sebebi olacak.  Hakimlerin yargılama faaliyetinden dolayı devlet aleyhine tazminat davası açılabilecek.  Devlet ödediği tazminatı, sorumlu hakime ödeme tarihinden itibaren 1 yıl içinde rücu edecek.  Bankalar, tüketiciler ile yetki sözleşmesi yapamayacak; yetkisiz bir mahkemeyi yetkili hale getiremeyecek.  Mahkemelerdeki yemin, ''namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum'' olarak değiştirilecek.  Mahkemeler, tarafların rızası olmak şartıyla kendilerinin veya vekillerinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına izin verebilecek.

ETİKETLER

haber