Politika

CUMHURBAŞKANI GÜL, 3 KANUNU ONAYLADI ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 21:05

-CUMHURBAŞKANI GÜL, 3 KANUNU ONAYLADI ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6001 sayılı ''Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'', 6002 sayılı ''Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ve 6004 sayılı ''Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun''u onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre kanunlar, Cumhurbaşkanı Gül tarafından, Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildi. ''Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun''a göre, Karayolları Genel Müdürlüğü özel bütçeli ''tüzel kişilik'' olacak. Görev ve yetkileriyle hizmet birimleri yeniden düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü, gerektiğinde, yapılacak yatırım ve hizmetlerle ilgili görevlendirilen şirketlere ortak olabilecek. Kanunla bölünmüş (duble) yollardaki hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarılırken, hız sınırı, çift yönlü kara yollarında 90, otoyollarda ise 120 kilometre olarak uygulanmaya devam edecek. Büyükşehir belediyeleri tarafından yapımına başlanan, ancak bitirilemeyen metro ve benzeri raylı sistemlerin yapımı da Ulaştırma Bakanlığınca tamamlanacak. -DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ KANUN- ''Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa'' göre ise Diyanet İşleri Başkanının görev süresi 5 yıl olacak ve bir kişi en fazla 2 kez başkan olacak. Başkanın vereceği görevleri yapmak ve başkana karşı sorumlu olmak üzere en fazla 3 başkan yardımcısı atanabilecek. Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Hac ve Umre Hizmetleri, Dini Yayınlar, Dış İlişkiler, İnsan Kaynakları ve Yönetim Hizmetleri genel müdürlükleri ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet birimlerini oluşturacak. Kanunda, Diyanet İşleri Başkanlığının, radyo ve televizyon yayını yapabilmesine de olanak sağlanırken, Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 olarak belirlendi. Kanuna göre, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, 2010 yılı içerisinde, Diyanet İşleri Başkanlığına ait boş kadrolara 5 bin açıktan atama yapılabilecek. -DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN- Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılandırılmasını öngören ''Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'' da Afrika ülkeleri başta olmak yeni temsilcilikler açılmasını imkan tanıyor. Kanuna göre, ''Konsolosluk'' ve ''ihtisas memurluğu'' adı altında ikinci bir kariyer memuriyeti oluşturulacak. Konsolosluk ve ihtisas memurları; halen meslek memurları tarafından yürütülen konsolosluk, protokol, kültür, ekonomi, dış ticaret, idari ve mali işler, personel, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapacak. Konsolosluk ve ihtisas memurları, yurt dışı sürekli görevlerde temsil görevine ve sorumluluğuna da sahip olacak. Yurt dışı sürekli görev kapsamına teknik hizmetler sınıfı da alınacak. Bu kapsamda, yurt dışına sürekli görevle gönderilecek teknisyenler, birkaç farklı ülkedeki temsilciliklerin bilişim altyapısından sorumlu olacak.

ETİKETLER

haber