Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca: Akit, birçok İrancının Şii bozuntusu yorumlarına yer veriyordu

'Caferilik hak mezheb değildir, onlar da Şia’nın içindedir'

10 Şubat 2015 20:04

Cübbeli Ahmet Hoca, Şia'yı ağır ifadelerle eleştirerek Akit gazetesine göndermede bulundu. "Ehlisünnet alimi" olarak nitelediği Enver Baytan'ın Şia tartışmaları sonrası Akit'te manşet yapılıp fetvalarına yer verildiğini hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, "Sonra Akit'in iç sayfalarında, köşe yazılarında birçok İrancı, Şii bozuntusu yorumlar yapıyordu" dedi. 

Cübbeli Ahmet Hoca, "Caferilik mezhebinin hak mezheb olmadığını" da öne sürerek, "Caferiliği Şialık zannetmeyenler var. Demek ki ilim eksikliği var. Kültürsüzlük var. Bu çok ayıp bir şey. Caferi de Şia’nın içindedir. Bunu “Caferi Hanefi’ye en yakındır” diyerek yutturmaya çalışıyorlar. Böyle bir acem palavrası var. Bu da biz de maalesef tutmuş vaziyette" ifadelerini kullandı. 

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Vahdet'te "Caferilik hak mezheb değildir" başlığıyla yayımlanan (10 Şubat 2015) yazısı şöyle:

 

Caferilik hak mezheb değildir

 

Bir acem palavrası tutturmuşlar gidiyor. Caferilik Hanefi’ye en yakın mezheb diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu kadar cahillik olmaz. Allah bunun mazeretini kabul etmez.

Bu kadar cehaletin mazereti olmaz. Bu kadar bilgisizliğe Allah mazeret kabul etmez. Öğreneceksiniz! Sürekli Şia-i şeniayı anlatıyoruz. Caferiliği Şialık zannetmeyenler var. Demek ki ilim eksikliği var. Kültürsüzlük var. Bu çok ayıp bir şey. Caferi de Şia’nın içindedir. Bunu “Caferi Hanefi’ye en yakındır” diyerek yutturmaya çalışıyorlar. Böyle bir acem palavrası var. Bu da biz de maalesef tutmuş vaziyette. Hanefi’ye en yakın Caferilikmiş! 

 

İran’ın resmi mezhebi

 

Hâlbuki Caferilik Humeyni’nin mezhebidir. İran’ın da resmi mezhebidir. Ve Kur’an-ı Kerim’e eksik demekten tut, Ebu Bekir’e, Ömer’e lanet okumaya kadar bir sürü yanlışları var. 

Ebu Lülü denen Hazreti Ömer’i şehit eden dinsiz, kitapsız mecusinin türbesinin içindeki sandukayı som altından yapmışlar.

 

Medet bekliyorlar

 

Geçenlerde bana bir video izletildi. Videoda bunlar Ebu Lülü’den medet bekliyorlar. Hazreti Ömer’i şehit ettiği için senede bir kere kabrine toplanıp hac gibi ziyaret yapıyorlar. O zındığın başı imansız, mecusi Ebu Lülü Medine’de gebertildi. Ama bunlar anıt mezar yapmışlar. Mecusinin kabrinde tavaf yapıyorlar ve izdihamla birlikte medet istiyorlar. Siz ne zannediyorsunuz ya! 

 

Güvendiğiniz âlimlere sorun

 

Samimi söylüyorum biz bildiklerimizin çoğunu anlatmıyoruz. Daha da büyük olaylar var. Onun içindir sizi uyarıyorum. O eski kafalar kendine gelsin. Ehlisünnet’e dönsünler. Bu hamlıkla vatana, millete hizmet edilemez. Hizmet derken hezimete döner. Ve ondan sonra da Allah yardımını çeker. Mevla yardımını çektiği zaman da seni kim tutarsa tutsun artık ayağa kaldıramaz. Ben uyarılarımı yine yapıyorum. Ondan sonra “Biz niye bir yere gelemiyoruz? Biz niye toparlanamıyoruz? Biz niye ilerleyemiyoruz?” İlerleyemezsin! Sen Peygamberinin sahabesine söven adamları hala seversen, Allah sana yardım etmez.

Vehhabi meselesi, Şia meselesi hepsi hakkında uyarıyoruz. Hiç mi bir şey dinlemiyorsun, okumuyorsun? Hadi beni çoluk çocuk kabul ediyorsunuz. Güvendiğiniz âlimleriniz var yaşlı başlı onlara gidin müracaat edin. Gidin sorun bakalım Şia’nın durumu nedir? Türkiye bir sürü Ehlisünnet âlimler var.  Erbakan Hoca’nın, ondan sonra gelenlerin tabi oldukları zatlar var. Emin Saraç hoca gibi âlimler var. Allah selamet versin. Yaşına rağmen hoca efendinin hafızası yerinde. Gidip Fatih Camii’nde dersler veriyor. Bunlar Zâhid el-Kevserî’den icazetli insanlar. Bunlar Ali Haydar Efendi’den ders okumuş insanlar. Yani “Siz tarikatçısınız, şusunuz, busunuz” diyor kabul etmiyorsanız bizi zahiri âlimlere gidin sorun. Şia’nın durumunu sorun. Bu adamlar Allah için size cevabını verir sorun yani. Memlekette hakemlik yapacak âlim kalmadı değil.

 

Ordinaryüs profesör olurum!

 

Sen niye İslamoğlu’nda, Karaman’da takılıp kalıyorsun?! Ehlisünnet adam Enver Baytan Hocaefendi var. Akit gazetesi Enver Baytan’ı her olayda manşet yapıp onun fetvalarını veriyor. Sonra iç sayfalarda, köşe yazılarında birçok İrancı, Şii bozuntusu yorumlar yapıyordu. 

Tabi Suriye olayından sonra demiyorum. Evvelce yapıyorlardı. Belki Suriye olayından sonra da vardır, bilmiyorum. Ama şen manşet yaptığın Enver Baytan Hoca’ya niye sormuyorsun bu Şia’yı?!

Cevat Akşit hoca var. Ehlisünnet âlim yok değil yani! “Diploması yoksa İmam-ı Azam olsa kabul etmiyorum” diyorsanız İlahiyattan da bulurum. Böyle bir düşüncede olabilir, diyebilirsiniz yani. Ben size diplomalı da bulacağım. Hem de öyle Azerbaycan’dan 2000 Dolara profesörlük almış değil.