Bilim / Teknoloji

Çöpten elektrik

Çöp depolama sahasında kurulacak tesis tam kapasiteyle çalıştığında günde 4 bin konuta yetecek kadar enerji üretilecek.

19 Mart 2009 02:00

Çöp depolama sahasında kurulacak tesis tam kapasiteyle çalıştığında günde 4 bin konuta yetecek kadar enerji üretilecek.

Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediyelerince yaklaşık 110 araçla 3 vardiya toplanan günlük ortalama bin ton katı atık Aslım mevkisinde yaklaşık 35 yıldan beri depolanıyordu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ''1970'li yıllardan bu yana kullanılan düzensiz depolama sahası, rehabilite edilerek 2004 yılından itibaren katı atıkların geçirimsizliği sağlandı. Bu sahada sızıntı suyu drenaj tabakaları oluşturuldu ve kirli su tekniğine uygun, sağlıklı bir şekilde depolanmaya başlandı. Bugün ise hazırladığımız proje sayesinde bölgede kurulacak tesisle bu çöplükten enerji üreteceğiz'' dedi.

Akyürek, katı atık depolama sahasında oluşan metan gazlarının toplanarak, kurulacak olan tesiste elektrik enerjisine çevrileceğini vurguladı. (Kaynak: ntvmsnbc.com)

Bu proje ile Aslım mevkisinde depolama işlemi tamamlanmış 10 hektarlık sahadaki 1.2 milyon metre küplük atık kütlesinden meydana gelen gazların değerlendirilmesi amaçlanıyor.