Politika

CİNSEL SUÇLARIN CEZASI AĞIRLAŞIYOR TBMM (A.A)

04 Nisan 2011 23:10

-CİNSEL SUÇLARIN CEZASI AĞIRLAŞIYOR TBMM (A.A) - 04.04.2011 - TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine göre, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkum olanlar, testosteron etkisini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi tutulabilecek. Cinsel saldırı ve istismar suçu sonucu mağdur, bitkisel hayata girerse veya ölürse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. ''Tecavüz ve cinsel istismara ağır cezalar'' öngören ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişinin alacağı ceza 2-7 yıldan 5-10 yıla çıkarılıyor. Suçun ani ve kesik hareketlerle işlenmesi halinde verilecek ceza 3'te 1'ine kadar indirilebilecek. Fiilin, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda verilecek ceza 7-12 yıldan 10-18 yıla çıkarılıyor. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağdurun şikayetine bağlı olacak. Suçun; beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen ve evlatlık tarafından, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, aynı işyerinde çalışmanın, halka açık kutlama, tören, müsabaka, miting veya benzeri faaliyetlerin yapıldığı alanlarda ya da toplu taşıma araçlarında insanların bir arada toplu olarak bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde, cezalar yarı oranında artırılacak. Mağdur, bu suç nedeniyle eğitimini, işini, ailesini veya oturduğu yerleşim bölgesini terk etmek ya da eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı işyerini değiştirmek zorunda kalmışsa verilecek ceza 3'te 1'ine kadar artırılacak. Cinsel saldırı suçu işlenirken mağdurun direncinin kırılmasını sağlamanın ötesinde cebir kullanılması durumunda, kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacak. Suç sonucu mağdur bitkisel hayata girerse veya ölürse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. -NELER ''CİNSEL İSTİSMAR'' SAYILACAK?- Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye verilen ceza da 3-8 yıldan 6-15 yıla çıkartılıyor. ''15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar'' cinsel istismar olarak kabul edilecek. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda verilecek ceza, 8-15 yıldan 12-20 yıla çıkartılıyor. Suçun; 12 yaşını doldurmamış veya bedensel engelli çocuğa karşı, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikle, aynı iş yerinde çalışmanın, halka açık kutlama, tören, müsabaka, miting veya benzeri faaliyetlerin yapıldığı alanlarda ya da toplu taşıma araçlarında insanların bir arada toplu olarak bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen tarafından, vasi, eğitici, öğretici veya bakıcı tarafından, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanılması ya da nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi halinde yarı oranında artırılacak. Mağdur bu suç nedeniyle eğitimini, işini, ailesini veya oturduğu yerleşim bölgesini terk etmek ya da eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı işyerini değiştirmek zorunda kalmışsa ceza yarı oranında artırılacak.   Cinsel istismar suçu işlenirken mağdurun direncinin kırılmasını sağlamanın ötesinde cebir kullanılması durumunda, kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacak. Suç sonucu mağdur bitkisel hayata girerse veya ölürse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. -ÇOCUĞA KARŞI SUÇLARDA ŞİKAYET ŞARTI ARANMAYACAK- Suçun, mağdur ile evlenme yasağı bulunan kişi arasında işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın faile 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişiye, mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Fiilin, çocuğa karşı işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın ceza yarı oranında artırılacak. Suçun; kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan, vasi, eğitici, öğretici veya bakıcı tarafından aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan, posta ve elektronik haberleşme araçları ile insanların bir arada toplu olarak bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak ve teşhir suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Ancak mağdur bu suç nedeniyle eğitimini, işini, ailesini veya oturduğu yerleşim bölgesini terk etmek ya da eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı işyerini değiştirmek zorunda kalırsa verilecek ceza 1 yıldan az olamayacak. -''BASKI SONUCUNDA EVLENME''- Evlenme yaşına ulaşmış bir kimseye, istemediği bir kişiyle evlenmesi yönünde cebir veya tehdit kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu nedenle kişi intihara teşebbüs ederse ve sonuçta yaralanır veya sağlığı bozulursa verilecek ceza 3 yıldan, intihar etmiş ise 7 yıldan az olamayacak. Şüpheli, adli kontrol aşamasında, amaçlanandan daha ağır sonuçlar vermeyeceğinin anlaşılması halinde, soruşturma veya kovuşturma sonuna kadar mağdura yaklaşmaktan ve mağdurun bulunduğu yerlere girmekten; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan, çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanacak. Cinsel saldırı, cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, ''özel tehlikeli suçlar'' kapsamında sayılacak.   -''TESTOSTERON AZALTICI TEDAVİ''- Cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan hapis cezasına mahkum olanlar, hakim kararı ile cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde, denetim süresi içinde; testosteron etkisini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi tutulabilecek, tedavi amaçlı programlara katılmakla yükümlü kılınabilecek, suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesi dışında başka bir yerde ikamet etmekle yükümlü kılınabilecek. Ayrıca, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan, çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanabilecek. Hükümlü kişinin bu suçları tekrarlaması halinde, sözkonusu tedavi ve yükümlülüğe tabi tutulması zorunlu olacak. Bu yükümlülük ve yasaklar, cezanın infazı tamamlandıktan sonraki denetim süresi içinde de yapılabilecek. Yasaklanma kararı hükmün kesinleşmesiyle uygulanmaya başlanacak ve cezanın tümüyle infazından itibaren 5 yıl süreyle devam edecek. Bu suçu tekrarlayanlar veya özel tehlikeli hükümlüler, infazın tamamlanmasından sonraki denetim süresi içinde de aykırı hareket ederse zorlama hapsine tabi tutulacak. Zorlama hapsinin süresi 15 günden az ve ihlalin tekrarı halinde toplam 1 yıldan fazla olamayacak. -''MEKTUP GELDİ''- ''Tecavüz ve cinsel istismara ağır cezalar'' öngören teklifin sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Aşkın Asan, cezaevinden kendisine, ''Ben de pedofilim, çok utanıyorum ama kendime engel olamıyorum. Bu metodu ilk kez bende deneyin'' yazan mektup geldiğini söyledi. TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen teklifin görüşmeleri 7,5 saat sürdü ve zaman zaman tartışmalı geçti. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Erdoğan, teklifin ''kimyasal kastrasyon'' olarak adlandırılan, suç işleyen kişinin testosteron seviyesinin düşürülmesine ilişkin maddesi üzerinde konuştu.  Kişinin ilk kez cinsel saldırı ya da istismar suçunu işlemesi durumunda testosteron seviyesinin düşürülmesinin hakimin takdirine bağlı olduğunu belirten Erdoğan, ''Suçlu, aynı suçu ikinci kez işlerse bu uygulama zorunlu olacak'' dedi.  Kişinin zorla bir tedaviye tabi tutulmayacağını bildiren Erdoğan, öncelikle ''gönüllülük'' esasının gözetileceğini söyledi. Yüksel Erdoğan, bunun bazı ülkelerde uygulandığını ifade ederek, ''Ancak Almanya'da böyle bir yöntem yok, orada cerrahi kastrasyon var. Yani kişinin testislerini kesip atıyorlar'' dedi. -''HAPİS, PEDOFİL KİŞİLER İÇİN CEZA DEĞİL''- AK Parti Ankara Milletvekili Aşkın Asan, bu hükümle birlikte tartışılan konunun, ''pedofil kişilikler'' olduğunu söyledi.  Pedofil kişiliklerin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Asan, şöyle konuştu: ''Kayseri'deki olayda suçu işleyen kişi bir pedofil. Bunu nereden anlıyoruz; kişinin, Facebook'unda çocuklara yazdığı, 'uy kız yerim seni' mesajlarından anlayabiliriz. Bu suçu işleyenlerin yüzde 50'si ikinci yılda, yüzde 80'ini de üçüncü yılda bu suçu tekrar işliyor. Bu yüzden hapis, pedofil kişiler için önleyici bir hüküm, ceza değil. Bu yüzden bu kişilere kimyasal bir tedavi uygulanması gerekiyor.'' Asan, bu kişilere uygulanacak ilacı, kadınların doğum kontrol yöntemi olarak zaten kullandığını, bu metodun bazı ülkelerde uygulandığını belirterek, ''Birçok ülkede pedofil kişilerin kaldıkları yerler bellidir. Mahallede, 'burada pedofil vardır' diye yazılıdır'' dedi. AK Parti'li Asan, cezaevinden kendisine, ''Ben de pedofilim, çok utanıyorum ama kendime engel olamıyorum. Lütfen beni bundan kurtarın, bu metodu ilk kez bende deneyin'' şeklinde mektuplar geldiğini bildirdi. -''MEMESİ ŞİŞECEK' DİYE Mİ DÜŞÜNECEĞİZ?''- AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, ''Bu tedavi uygulanacak kişilerin hormonlarının bozulacağı, ileride memesinin büyüyeceği ve bu nedenle de uygulamanın insan haklarına aykırı olduğu'' yönündeki sözlerini eleştirdi. Aydın, ''Biz tecavüze uğrayan küçük çocukları düşünmeyeceğiz de 'bu kişinin üçüncü senesinde memesi şişecek' diye mi düşüneceğiz? Yedi bin civarında bu suçun olduğu söyleniyor. On yaşında tecavüze uğrayan bir çocuğun yıllar sonra 45 yaşında intihar ettiğini tartışmıyoruz da burada neyi tartışıyoruz. O çocukların ileride nasıl bir ruh halinde olacağını düşünmeliyiz, tartışmalıyız'' diye konuştu.  CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, cinsel saldırı ya da istismar suçunu işleyen kişilere verilecek cezanın uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini vurguladı.  ''Biz bu suçları işleyenleri koruyor değiliz, ancak bu cezanın nasıl uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini tartışmalıyız'' diyen İçli, teklifin bu şekilde kabul edilmesi durumunda Türkiye'nin yarın uluslararası hukuk arenasında zor durumda kalabileceğini savundu. İçli, ''Avrupa konseyinin ilgili kararlarına aykırı bir işlem yapmayalım. Bu cezayı kaldırarak, onun yerine tecrit gibi cezalar getirebiliriz'' dedi. -''BU YÖNTEMİN ÇÖZÜM OLMAYACAĞINI BİLE BİLE...''- CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ise kimyasal kastrasyon uygulamasının tehlikesine dikkati çekerek, ''Onun kararını kim verecek? Yargıç neye göre verecek? Tüm bu soruların cevaplarının verilmesi gerekiyor'' diye konuştu.  Bütün iyi niyetli girişimlere karşın teklifin bu maddesinin sorunu çözmeyeceğini, çocuklara yönelik cinsel saldırı ve istismar suçunu engellemeyeceğini savunan Ersin, ''Bu yaptırım, insan haklarına aykırıdır. Hiç kimsenin vücut bütünlüğüne isteği dışında müdahale edilemez, ancak bu konuda kamuoyunda büyük bir beklenti oluştu. Bu yöntemin çözüm olmayacağını bile bile bu suçlara karşı idamı bile tartışan kamuoyu beklentisi dolayısıyla bu düzenlemeye karşı çıkmayacağım'' dedi.  AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar da ''Biz burada neyi konuşuyoruz, ama bazı arkadaşlar bu ilacın maliyetini konuşuyor'' diyerek CHP'li Arıtman'a tepki gösterdi. Ünüvar, tecavüze uğrayan çocuğun ruhsal ve bedensel durumunun konuşulması gerektiğini belirterek, ''Buradaki amacımız, bireyleri cinsel saldırılardan korumaktır'' ifadelerini kullandı.  AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak da teklife ilişkin eleştirilerini dile getirerek, ''Bu düzenleme, Anayasanın eşitlik prensibi açısından sorunlu olur. Testosteron seviyesini düşürmeye yönelik fıkra yeniden düzenlenmeli'' diye konuştu.        Müzakerelerin ardından teklif, önergeler doğrultusunda yapılan değişikliklerle kabul edildi.