Politika

Cinsel istismarcıya 18 yıl hapis

Geçen yasama döneminde kadük olan cinsel istismara "hadım" cezası, yeniden gündeme geliyor...

21 Kasım 2011 02:00

T24 - Geçen yasama döneminde kadük olan cinsel istismara "hadım" cezası, yeniden gündeme geliyor. Üzerinde çalışılan taslak, kalıcı değil, dönemsel ceza öngörüyor. Cinsel istismar suçundan hüküm giyenlere 18 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Geçen yasama döneminde büyük tartışmalara neden olan çocuklara cinsel istismarda bulunanların hadım edilmesine dönük ceza teklifi revize edilerek yeniden meclis gündemine geliyor. 

Çocuk istismarıyla mücadele yasa tasarısı taslağı yenilendi. Taslakta kalıcı "hadım" etme yerine dönemsel-geçici hadım etme cezası öngörüldü.

Buna göre, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ya da reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçundan hapis cezasına mahkûm olanlara, koşullu salıverildikleri takdirde testosteron hormonunun etkisini önemli ölçüde azaltıcı işlem süreli olarak uygulanacak.

Yani uygulanan işlemle, mahkûmun cinsel performansı kaybolacak, ceza süresi tamamlanınca mahkûm, eski cinsel performansına yeniden kavuşabilecek.

Bu kişilerin DNA'sı saklanacak, diğer ülkelerin bilgisine de sunulacak.


İnternetten buluşmaya çağırmak da suç kapsamında

Cinsel istismara maruz kalan çocuk ve kadınlara anında müdahale edecek kadın izleme merkezleri ve çocuk izleme merkezleri 29 ilin üniversite hastanelerinde açılacak.

Çocukları internet ortamında rahatsız etmek ya da buluşmaya çağırmak cinsel istismara teşebbüs suçu sayılacak.

Bu suçtan hüküm giyenler çocuklarla ilgili hiçbir işte çalışamayacak. İstismarcı için 18 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.


ETİKETLER

haber