Politika

CİNSEL AYRIMCILIĞA ÖZEL İŞARET ÖNERİSİ TBMM (A.A)

07 Eylül 2010 18:16

-CİNSEL AYRIMCILIĞA ÖZEL İŞARET ÖNERİSİ TBMM (A.A) - 09.07.2010 - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun oluşturduğu alt komisyon raporunda, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde medyaya yönelik bazı öneriler getirildi.  Öneriler arasında, RTÜK'ün, cinsiyetçi dil kullanılmasını cezalandırması, RTÜK'ün akıllı işaretleri arasına, ''dikkat bu program, film cinsiyet ayrımcılığı içermektedir'' ibaresi konulması yer aldı. Alt komisyonun hazırladığı Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Uygulamada ve Mevzuattaki Eksikliklerin Tespiti başlıklı rapordaki öneriler ''hukuki alan'', ''sığınma evlerinde kalan kadınların durumları ve sığınma evleri'', ''medya'', ''kamu kurumlarının görevleri ve koordinasyonu ile genel politikalar'' başlığı altında toplanıyor. Raporda, çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerinin birleştirilerek ''Birleşik Aile Mahkemeleri'' olması öneriliyor. Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun'un, şiddete uğrama tehlikesi bulunan bireyleri de koruması, ''şiddete uğrama tehlikesinin varlığının'' ise mahkemece verilecek tedbir kararı için yeterli olması istendi. Şiddet mağduru kadına, eşin tedbir kararı gereğince evden uzaklaştırılması sonucu evin temel ihtiyacını karşılayamaması ihtimaline karşı, bir fon oluşturulması, buradan ödeme yapılması talep edildi. Boşanan ya da birlikte yaşayan ancak evlilik bağı olmayan çiftlerin de Ailenin Korunması Hakkında Kanunun sağladığı korumadan yararlanması önerildi. -''CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ''- Raporda yer alan diğer bazı öneriler ise şöyle: ''-RTÜK tarafından uygulanan yaptırımlarda, toplumsal cinsiyete duyarlılık gösterilmeli ve cinsiyetçi dil kullanılması da cezalandırılmalı. -Medya ve reklam ajanslarına, yayın ve şirket ruhsatları verilirken ya da yenilenirken, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminden geçmeleri şart olarak aranmalı. -RTÜK bünyesinde, ilgili devlet, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla Medyada Kadının Durumunu İzleme Komisyonu kurulmalı. -RTÜK'te Toplumsal Cinsiyet ya da Kadın Erkek Eşitliği Dairesi Başkanlıkları eklenmeli. -RTÜK'ün akıllı işaretler arasına, 'Dikkat bu program, film ve benzeri cinsiyet ayrımcılığı içermektedir' ibaresi konulmalı.  -Genel olarak sığınma evlerini sivil toplum örgütleri de işletmeli. -Her sığınma evinde bir çocuk birimi kurulmalı.  -Aile içi şiddet konusunda uzmanlaşmış aile savcısı, aile polisi birimleri kurulmalı. -Kadın Danışma Merkezleri kurulmalı, buralarda özel görüşme odaları ve profesyonel çalışanlar bulundurulmalı. -Sığınma evlerinden çıkan kadınlara barınacak yer sağlanmalı, bu amaçla geçiş evleri kurulmalı, bunda TOKİ rol almalı.''

ETİKETLER

haber