Politika

Çiçek: Sanki yedi ceddimiz sabah akşam burada çorba içiyor, et yiyor

Milletvekillerinin emeklilikten diplomatik pasaport ve trafikte geçiş üstünlüğüne kadar büyük imtiyazlar sağlayan yasa düzenlemesinde 'estetikten' geri adım atıldı

10 Mayıs 2013 00:31

Hülya Karabağlı/ Ankara

Milletvekillerinin baş döndüren trafikle imtiyazlar sağlayan düzenlemede ‘estetikten’ geri adım atıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’i telefonla arayarak bilgi istedi. Şahin, Erdoğan’ın, “Gazetelerde gördüm bir bakalım” dediğini aktardı.

Milletvekillerinin emeklilikten diplomatik pasaport ve trafikte geçiş üstünlüğüne kadar büyük imtiyazlar sağlayan yasa düzenlemesinde ‘estetikten’ geri adım atıldı. Teklifin, “Tedavi Hakkı” başlıklı maddesindeki  “her türlü sağlık gideri” ifadesi “sağlık gideri şeklinde değiştirildi.  “Her türlü sağlık” gideri, “estetikle” ilgili her türlü operasyonu kapsıyordu. Teklif de, kadın milletvekillerine doğum izni hakkı  sağlandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Başbakanın kendisini arayarak bilgi istediğini söyledi.  Şahin,  Başbakanla ilgili ayrıntıyı Kanal A Televizyonu’nda açıkladı  ve görüşmeyi  şöyle anlattı: Sayın Başbakanımız aradı İstanbul’dan. O da gazetelerde görmüş bunu. Dedi ki ‘bu neyin nesidir’. ‘Sayın Başbakanım ben de gazetelerden okudum’ dedim. ‘Meclis Başkanı bulunduğum dönemde böyle bir hazırlık taslağı bana getirilmişti, ben bunu o dönemde uygun görmemiştim. Şimdi herhalde üzerinde çalışıldı yeniden geldi. İçeriği ile ilgili benim de bilgim yok’ dedim. Sayın Başbakan ‘Ankara’ya döndüğümüzde bir bakalım’ dedi. Öyle kapattık, bu şu demektir, Sayın Başbakan’ın haberi yok.”

 

Çiçek:  Milletvekillerinin kendi yasası  yok

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda  görüşülen teklife  TBMM Başkanı Cemil Çiçek,  sahip çıktı.  Medyaya yüklendi.  Grupların başkanvekillerine düzenleme nedeniyle teşekkür etti. Çiçek,  Milletvekillerinin maaşına ucu açık artış getirildiği ve bütün harcamalarının karşılanmasına yönelik yasal zemin hazırlandığı” haberlerine tepki göstererek, “Yanıltıcı ve doğruluk yanı olmayan yayınlar sürdürülüyor. Konunun amacı, milletvekili statüsüdür. 19 Mayıs geliyor. Milletvekilinin eskisi ya da yenisinin stada ya da kutlamalara gittiğinde nerede duracağı mülki amirin inisiyatifine bağlı. Eski meclis başkanı, 19 Mayıs için stada gittiğinde nerede duracağı belli değil. Milletvekillerinin kendine ait özel yasası yok. Çeşitli yasalarda aralarda düzenlemeler var. Fiilen uygulamada ne varsa tek çatı altında toplanıyor” dedi.

 

Milletvekilinin diplomat kadar değeri  yok mu?

 

Çiçek, “diplomatik pasaport” verilmesi eleştirilerine “Kamuda sanki hiç uygulanmıyor bu ayrıcalık milletvekillerine sağlanıyor gibi yazılıyor. Bilerek yazılıyorsa milletvekili, Meclis düşmanlığının ne faydası var. Canını dişine katarak gece yarılarına kadar çalışan bir milletvekilinin diplomat kadar bu demokraside, memlekette değeri yok mu? Ayrıcalık edebiyatı tutturulmuş gidiyor. Makam sahibi her kamu görevlisinin temsil ödeneği vardır. Bu kadar yük alan milletvekilinin temsil ödeneği yok. Ucu açık değil arkadaşlar devlet uygulamasında bütünlük sağlanması gerekiyor. Fiilen zaten gerçekleşen uygulamalar, milletvekiline yönelik tek kanunla düzenleniyor” yanıtı verdi.

Çiçek,  “tedavi giderleri”nin karşılanması maddesi ile ilgili olarak da “Devlet milletvekili giderlerini zaten ödüyor. ‘Her türlü’ gider ifadesi sıkıntı yaratıyorsa o çıkarılır” dedi.

 

Kadın vekillere  doğum izni

 

Çiçek, Meclis İçtüzüğü’nde kadın milletvekillerinin doğum izninin bulunmadığını örnek vererek, “İçtüzük’te Meclis Başkanının erkek olması halinde nasıl giyineceği yazılı ancak iki değerli kadın başkanvekili seçilince kıyafet sorunu yaşandı. Milletvekili seçildiğinde doğum yapabileceği akla gelmemiş analık izni içtüzükte yok” dedi.

 

Sanki tonlarca  et yiyoruz

 

Çiçek, “Milletvekili tabldotundan tutun attığı adıma kadar kampanyaya dönüşmesi doğru değil. Başbakanlıktaki yemekler çok pahalı da ya da Genelkurmay’ın, Meclis’e yakın mekanları söylüyorum sanki meclis ucuz. ‘Meclis’te çorba 50 kuruş’ manşetleri atılıyor. Sanki 7 ceddimiz sabah akşam çorba içiyoruz, 20 ton et yiyoruz. Siyasetin, Meclis’in bu kadar karikatürize edilmesinin anlamı yok” dedi.

 

Seçilmişlere düşmanlık

 

Milletvekili lojmanları haberlerini anımsatan Çiçek, “Kaymakam, vali köşkvari lojmanlarda oturur. Otursun bir şey demiyorum. Milletvekili lojmanda oturunca kıyamet kopuyor. Belediye başkanı lojmanda oturunca kıyamet kopuyor. Seçilmişlere düşmanlığı anlamak mümkün değil” dedi.

Çiçek, “Meclis’e örtülü ödenek getiriliyor sanki. Doğruları olduğu gibi yazın. Ama sanki milletvekili ayrıcalıklı zümre algılamasına meydan vermeyin” dedi.

Meclis başkanı çiçek,

kamuoyunda “milletvekillerine kıyak yasa” diye nitelendirilen  yasa teklifini bu sözlerle savundu.. haberlere tepki gösterdi..

Dört partinin  grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla meclise sunulan ve milletvekillerinin  statülerini ve özel haklarını düzenleyen yasa tasarısı jet hızıyal meclis plan bütçe komisyonuna geldi..

Bizzat meclis başkanı tarafından komisyona sunulan teklifle mevcut milletvekillerinin hakkı olan diplomatik pasaport, emekli vekillere ve ailelerine de ömürboyu sağlanıyor..

Teklif yasalaşırsa yeni ve emekli milletvekillerine ambulans ve itfaiyeler gibi trafikte geçiş üstünlüğü sağlanacak.. Silahsız ruhsatında kolaylık, sosyal tesislerden sınırsız yararlanma ve protokolde ön sıralarda yer alma teklifin getirdiği düzenlemeler..

Çiçek’e göre “temsil ödeneği” olmayan tek milletvekilleri vardı anların da olacak..

Teklifin sağlık harcamalarıyla sınırsız  haklar getirdiği iddia edildi. Teklifteki “her türlü” ibaresi estetik harcamalarının da karşılanacağı yorumlarına neden oldu.. ama çiçek, bu ibarenin çıkarılmasını istedi..

Komisyonda teklife kadın milletvekillerine doğum izni getirilmesi için ek yapılması konusunda konsensüs sağlandı..