Politika

CHP'li Tanrıkulu: AİHM kararlarından kaçı izlemeye alındı

CHP'li Tanrıkulu: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİHM'in Türkiye aleyhinde verdiği kararlardan kaç tanesini izlemeye aldı?

11 Ekim 2014 13:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de onaylanmayan BM Sözleşmelerini ve AİHM'in hak ihlallerine ilişkin kararlarını Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhinde verdiği kararlardan kaç tanesi şu anda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından izlemeye alınmış durumdadır" diye sordu.

Tanrıkulu'nun başbakanın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

-Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin hangilerinin tarafı durumundadır? Bunların hangilerinin, ilgili maddelerine çekince konulmuştur?

-Türkiye’nin imzalamadığı ve imzaladığı halde henüz TBMM’de onaylamadığı BM Sözleşmeleri hangileridir?

-Türkiye’nin tarafı olduğu BM sözleşmelerinden hangilerinde, taraf ülkelere rapor hazırlayarak BM’ye sunma yükümlülüğü getirilmiştir? Bu kapsamda Türkiye en son ne zaman, hangi sözleşmelerin gereği olarak rapor hazırlamış ve BM’ye sunmuştur?

-Bu raporları devletin hangi kurum ya da kurumları hazırlamaktadır? Bu raporların hazırlanmasında Sivil Toplum Örgütlerinden görüş alınmakta mıdır?

-Taraf olduğumuz BM Sözleşmeleri içinde İnsan Haklarıyla ilgili olanların gereği olarak hazırlanan raporlar, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na sunulmakta mıdır? Sunulmakta ise, en son ne zaman, hangi rapor komisyona sunulmuştur? Sunulmuyorsa, sebebi nedir?

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhinde verdiği kararlardan kaç tanesi şu anda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından izlemeye alınmış durumdadır?

-Bu kararlardaki hak ihlalleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hangi maddelerine ilişkindir?

-Bu hak ihlalleri Türkiye’deki hangi mevzuattan veya uygulamadan kaynaklanmıştır?

-Türkiye’de bu kararların gereğini yerine getirmek için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa, bu çalışmalar nelerdir?