Politika

CHP'li Öztürk: Her Marksist, Leninist, her solcu asgarisinden ulusalcıdır

CHP'li Ali Rıza Öztürk, “Her Marksist, Leninist asgarisinden solcu. Her solcu asgarisinden demokrat ve ulusalcı” dedi

11 Haziran 2012 14:57

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 

CHP’de ‘sol’ kavramı tartışılıyor. Kuliste, sosyalizmin, ulusalcılığı kapsadığını söyleyenler ile işçi sınıfı için yapıldığını söyleyenler arasında derin görüş ayrılıkları var. “Solculuk ulusalcılığı kapsar” görüşünün en hararetli savunucusu Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, “Her Marksist, Leninist asgarisinden solcu. Her solcu asgarisinden demokrat ve ulusalcı” dedi.

“Her ulusalcı her demokrat, bilimsel anlamda, literatürdeki anlamında Marksist –Leninist anlamda solcu değildir” diyen CHP’li Öztürk, “Ulusalcılık, Emperyalizme karşı olmaktır. Emperyalizmin siyasi alandaki rejimi olan faşizme karşı olmaktır. Ulusalcılar ülkelerinin emperyalistler tarafından sömürülmesine, yönetilmesine karşı çıkar. Solculuk ise, ulusalcılığı kapsar. Uluslararası dayanışmayı kapsar. Solcular, antiemperyalisttir. Antifaşisttir. Uluslararası sömürüye karşıdırlar. Bu yönüyle solcular ulusalcıdır” diye konuştu.

“Her solcu asgarisinden demokrat ve ulusalcıdır” diyen Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lenin, Marksist ve Leninizm’in ideologu ve kurucusudur. Geri kalmış tüm ülkelerde ulusal kurtuluş savaşlarına destem vermiştir. Savaşların sonunda bu ülkelerde sosyalizmin kurulamayacağını bildiği halde salt o ülkede ki mücadelenin Emperyalizme karşı olmasını uluslararası sömürüye karşı olmasını yeterli görmüştür. Bunun en somut örneklerinden biri Türkiye’dir. Marksizm, Leninizm işçi sınıfı ideolojisidir. Ama geri kalmış ülkelerde mücadelenin hepsini sonunda sosyalizmi kurmaya amaçlayan mücadele olarak kabul edemeyiz.”