Gündem

CHP'li Murat Emir: Bu ittifak teklifini kabul etmemiz mümkün değil; mücadele edeceğiz

Anayasa Komisyonu bugün saat 16.00'da toplanarak teklif üzerinde müzakerelere başlayacak

27 Şubat 2018 18:23

CHP, Anayasa Komisyonu’nda bugün başlayacak siyasi partilerin seçim ittifakına olanak tanıyan kanun teklifi görüşmeleri öncesinde durum değerlendirmesi için toplandı. Anaya Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Ankara Milletvekili Murat Emir, “Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İç tüzükten kaynaklanan hakları kullanarak mücadele edeceğiz” dedi.  

Anayasa Komisyonu bugün  saat 16.00’da toplanarak teklif üzerinde müzakerelere başlayacak.

AKP ve MHP ortaklığında hazırlanan 26 maddelik ittifak teklifinde şu düzenlemeler yer alıyıor:

-Siyasi partiler ittifak yaparak seçime katılabileceklerdir.

-İttifaklar siyasi partilerin tüzel kişilikleriyle, adı, amblemi, kısa adı, liderinin adı, milletvekili listelerini açıkça ortaya koyacak.

-İttifak yapan siyasi partiler seçime ayrı aday listeleriyle girecek.

-İttifak halinde milletvekili dağılımı önce ittifakın toplam oyu üzerinden yapılacak.

-İttifak içindeki partiler için milletvekili dağılımı ise partilerin aldığı oylara göre ayrıca yapılacak.

-İttifak durumunda ittifaka dahil partilerin aldıkları oy toplamı, kendi aldıkları oylar ile ittifakın ortak oyunun aldıkları oy oranları ile partilere dağıtılmasından çıkan payın toplanması sonucu belirlenecek.

-Partilere verilmiş oylar hem partinin oyu, hem de aynı zamanda ittifakın oyu sayılacak.

-İttifaka dahil partiler oy pusulasında yan yana yer alacak.  İttifak alanı içinde her hangi bir yere evet mührü basılması halinde bu oy, ittifakın geçerli oyu olarak kabul edilecek. Partilerden herhangi birine verilmemiş ama ittifaka ait alan içerisinde kalmış evet mühürleri de ittifakın “ortak oyu”kabul edilecek. İttifaka dahil partilerin birden fazlasına evet mührünün basılması halinde bu oy ittifakın ortak oyu kabul edilecek, siyasi partilere yazılmayacak.

-Hem ittifakın milletvekili sayısının belirlenmesi hem de ittifak içerisindeki siyasi partilerin milletvekili dağılımı, bugüne kadar uygulandığı gibi d’Hont usulüne göre yapılacak.

-Oy pusulasında ittifakın unvanı üste yazılacak, ittifak partileri kurada tek bir parti gibi dikkate alınacak ve tek sıra numarası alacaktır. İttifak içi sıralama da ayrıca kura ile belirlenecektir.

-Milletvekili seçimlerine girme yeterliliği olduğu halde seçimlere katılmayan siyasi parti üyeleri, partilerinden istifa etmeden başka siyasi partilerin aday listelerinden milletvekili adayı gösterilebilecek.

-İttifakın yapılacağına dair bilgi ve ittifakla ilgili bütün konular YSK’ya verilecek bir protokolde yer alacak. İttifak protokolü YSK’nın belirlediği seçim takviminin başlangıcından itibaren 7 gün içinde YSK’ya verilecek. Protokolde, konulduğu takdirde ittifakın ortak adı ve  diğer konular gösterilecek. Söz konusu protokol, ittifaka dahil siyasi partilerin genel başkanlarının imzası ile YSK’ya bildirilecek.

- İttifak protokolünde değişiklik ya da ittifak iradesinden vazgeçmek için bu yöndeki karar da aynı usulle YSK’nın belirlediği seçim takvimine göre aday listelerinin verilmesinden 3 gün önce YSK’ya bildirilecek.

-Sayım ve döküm cetvelleri ile oy pusulasında ve oy birleştirme tutanaklarında ittifak için ayrı sütun bulunacaktır.

-Sandık kurulları başkanları kamu görevlileri arasından kura ile belirlenecektir. Bu çerçevede sandık sayısının iki katı sayıda isim kura ile belirlenecek, bu kişiler arasından ilçe seçim kurulu başkanı sandık başkanlarını belirleyecek.

-Engelliler ve hastalığını raporla belgelendirenler için muhtarlık seçimleri hariç, ayrı sandık seçmen listesi oluşturulması ve bunlar için seyyar sandık uygulaması getiriliyor.

-Mahalli idareler seçimleri için seçilme yaşı 18 olduğu için Anayasa’da yapılan değişiklik doğrultusunda bazı uyum düzenlemeleri yapılıyor.

-Mahalli idareler seçimlerinde seçmenler oy pusulalarını ortak zarfa koyacak ve tek sandıkta oylarını kullanacak.

-Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği genel seçimleri aynı anda yapılacağından her iki oy pusulası tek zarfa konulacak ve tek sandığa atılacak.  Oyların sayım ve dökümü sırasında öncelikle her iki seçimle ilgili pusulalar ayrılacak ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci ve son olarak da milletvekili seçiminin sayım ve dökümü yapılacak.

-YSK tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan zarflar ve oy pusulalarında sandık kurulu mührü eksikliği YSK’nın müstakar uygulamalarıyla da uyumlu olarak tek başına geçersizlik sebebi sayılmayacak.

-Oy kullanma kabinlerinin hazırlanması ve şekli konusunda YSK yetkili olacak.

-YSK, seçmenin oy kullanmasını kolaylaştıracak şekilde sandık bölgesi ve seçmen sayısını belirleyebilecek.