Politika

CHP'li Bülent Tezcan: İçişleri Bakanı’nın vizyonu tehdit, şantaj ve hakaretten ibaret

“Bu dil, üçüncü sınıf mafya babalarının kullandığı dil değil mi?"

17 Aralık 2017 01:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İçişleri Bakanlığı bütçesi konuşmasında, “Bakanlığın başındaki İçişleri Bakanın vizyonunu tarif edelim dediğimizde üç kelime çıkıyor karşımıza: Tehdit, şantaj, hakaret. İçişleri Bakanı’nın vizyonu tehdit, şantaj ve hakaretten ibaret” dedi.

"Soylu’nun ergen çocuk tutumu içerisinde olduğunu" söyleyen Tezcan, kullandığı ifadelere de dikkat çekerek, “Bu dil, üçüncü sınıf mafya babalarının kullandığı dil değil mi? Bu ağız, üçüncü sınıf mafya babası ağzı değil mi, niye rahatsız oluyorsunuz? “ dedi.

Tezcan’ın tutanaklara yansıyan konuşması şöyle.

CHP GRUBU ADINA BÜLENT TEZCAN (Aydın) - Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığının bir vizyonu olmak zorunda. Nedir o vizyon? O vizyon, huzurlu, güvenli, düzenli bir ülke yaratma vizyonu. Bu endişeyi ortadan kaldırmak zorundasınız. Şimdi bakıyoruz, bütçesini görüştüğümüz Bakanlığın böyle bir vizyonu var mı? Ne yazık yok. Ne yazık ki yok. Peki, niye yok? Bakanlığın vizyonu olabilmesi için önce Bakanın vizyonu olması lazım. Bakanlığın başındaki İçişleri Bakanın böyle bir vizyonu olması lazım. Oysa Bakanın vizyonunu tarif edelim dediğimizde üç kelime çıkıyor karşımıza: Tehdit, şantaj, hakaret. (CHP sıralarından alkışlar) İçişleri Bakanının vizyonu tehdit, şantaj ve hakaretten ibaret. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Şimdi, çok tuhaftır, huzur ve düzeni sağlamakla sorumlu bir bakan, huzur ve düzeni bozan, güvenlik endişesi yaratan bir bakana dönüşmüş; çok açık. Ülkede huzur ve güveni bozan, güvenlik endişesi yaratan birinci derecede sorumlu hâline gelmiş Bakanlığın başındaki kişi.

Ergen çocuk gibi. Nerede bir siyasi polemik varsa hemen atlıyor üzerine. Ya, bir dur, düşün, sen, İçişleri Bakanısın, bulunduğun makamın ağırlığına bir bak. Nerede bir tartışma varsa hemen atlıyor içerisine. Yani bugün İçişleri Bakanlığının başında, ergen çocuk tutumu içerisinde birisi var. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, Sayın Bakan geçenlerde çıktı, Genel Başkanımıza hitaben, ana muhalefet partisi Genel Başkanına hitaben -sözün tamamını söylemeyeceğim- şunları söyledi… Milletin vicdanına bırakacağım bu söylenen sözleri, milletin ahlakına, terbiyesine, edebine, vicdanına bırakacağım. Bakın söylediği söze, İçişleri Bakanı söylüyor: "Sen bittin. Bittin sen. Sen bittin."

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - "Alçaksın, şerefsizsin…" İfadeler bunlar. Bunlar benim ifadem değil. (CHP sıralarından "Yuh, yuh!" sesleri, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ekranlardan bizi izleyen sevgili vatandaşlarım; bu dil, İçişleri Bakanlığı makamını işgal eden birine yakışacak bir dil mi? Bu dil, üçüncü sınıf mafya babalarının kullandığı dil değil mi? (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bunu söyleyince niye rahatsız oluyorsunuz?

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Bu ağız, üçüncü sınıf mafya babası ağzı değil mi, niye rahatsız oluyorsunuz? Vicdanlarınıza bırakıyorum.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Bakın, bir sıradan bakanlıktan bahsetmiyoruz; İçişleri Bakanlığı. Emrinde silahlı güçlerin olduğu bakanlık. Burada yazıyor, Bakanlığın bütçe sunumunda.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Emniyet personeli, jandarma, sahil güvenlik, güvenlik korucuları, korucular; yarım milyon silahlı güç var elinde. Yarım milyon, 500 binden fazla bunların sayısı. Yarım milyon silahlı gücü emanet ettiğiniz birisi. 49,5 milyar bütçe teslim ediyorsunuz. 49,5 milyar bütçe teslim ediyorsunuz.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Hiç gürültü çıkarmayın, hiç gürültü çıkarmayın.

Şimdi, bu dili kullanan, bu üçüncü sınıf mafya babası ağzını kullanan kişinin elinde 49,5 milyar lira devlet bütçesi var, yarım milyon silahlı güç var.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Burada, devletin tepesinde kriminal siyaset inşa ediliyor. (CHP sıralarından alkışlar) Bu, devletin tepesinde kriminal siyaset inşasıdır ve bu, devletin bakanlarının üslubu olamaz. Ha, bu kimin üslubu olur, söyledim.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Bu mafyanın üslubu olur, devletin tepesinde kriminal siyaset inşa etmek, mafyatik iktidar arayışıdır, mafyatik iktidar arayışı. Vazgeçin bu mafyatik iktidar arayışından, vazgeçin mafyatik iktidar arayışından.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Bakın, demek ki bundan sonra sadece kirli siyasetle mücadele etmeyeceğiz. Bugüne kadar kirli siyasetle mücadele ediyorduk, bu kriminal değil ve bu mafya ağzından sonra görüyoruz ki artık mafyatik iktidarla da mücadele ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bundan sonraki süreç öyle bir sürece gidiyor. (CHP sıralarından alkışlar)

Ha, değerli milletvekili arkadaşlarım, hangi partiden olursanız olun, bunun altından siz de kalkamazsınız. Böyle bir kriminal siyaset, böyle bir mafyatik iktidar arayışı sizi de boğar, sizi de boğar, siz de kalkamazsınız bunun altından.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Şimdi, bu tablo nasıl bir Türkiye yaratıyor bakın, nasıl bir Türkiye yaratıyor? Hani işinize gelince diyorsunuz ya "Dışarıya karşı beraber olalım, el ele birlikte mücadele edelim, Amerika bize karşı, Orta Doğu bize karşı." İyi, güzel de, buna karşı bir ortak tutum almak zorundasınız, siyaseti kriminalize ederek değil; siyasette ortak noktaları büyüterek ancak buna karşı milletin beraberliğini sağlayabilirsiniz.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Şimdi, belediyelere aynı anlayış üzerinden, bu mafyatik ve kriminal yaklaşım üzerinden belediye başkanlarına dönük bir operasyon başladı. Nasıl başladı bu iş? Önce kirli bir pazarlık önerdiler, bakın, kirli bir pazarlık. Neydi o kirli pazarlık? Dediler ki, önce kendi belediye başkanlarına: "Ya istifa ya mahkeme. Ya istifa edersin ya mahkemeye gidersin."

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Hayır, ben söylemiyorum, AK PARTİ Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın kendi sözüdür. "İstifa etmezlerse ya görevi suistimal ya görevi ihmal suçu vardır, İçişleri Bakanlığı ve savcılar devreye girer." diye o söyledi, ben söylemiyorum.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Şimdi, bu sözün üzerine yani ben merak ediyorum, istifa edince suç ortadan kalkıyor mu?

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - İstifa ettiği zaman suç diye bir şey yok mu? Yani "Ya istifa ya mahkeme." diye bir kirli pazarlığı önerdiler, bazılarını istifa ettirdiler, kimisi ağlayarak istifa etti.

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - O senin uydurman, sen uyduruyorsun onu.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - İstifa edenlerle ilgili adli soruşturma yok, kapattılar üstünü.

Şimdi, gelelim bize. Döndüler, bize de akıl verdiler, dediler ki: "Bu kirli pazarlığa siz de girin, siz de kendiniz yapın gereğini, istifa ettirin, yoksa sizinkilerle ilgili de aynısını yapacağız." Bize de şantaj…

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Aramızdaki farkı söyleyeyim: Sayın Genel Başkanımız bütçe konuşmasının başlangıcında, açış konuşmasını yaparken çok net bir şey söyledi, dedi ki: "Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarından…"  "…boğazından haram lokma gireni yaşatmam." dedi.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Bizim tutumumuz bu, "Boğazından haram lokma gireni ben yaşatmam." dedi. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, bizim Genel Başkanımızın söylediğini ifade ettim, "Boğazından haram lokma gireni yaşatmam." dedi, biz açığız. Şimdi, sizin Genel Başkanınız ne diyor? Diyor ki: "İstifa edersen İçişleri Bakanlığı soruşturma açmaz, istifa etmezsen İçişleri Bakanlığı devreye girer." Şimdi, bu iki tutum arasındaki farkı milletimize havale ediyorum, milletin vicdanına havale ediyorum. Sizin vicdanınız körelmiş olabilir ama milletin vicdanının hâlâ sağlam olduğunu biliyorum. Hâlâ sağlam olduğunu biliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Tabii, aslına bakarsanız, sizin belediyelere nasıl baktığınızın ifadesini en iyi bilenlerden birisi bugün İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Sayın Süleyman Soylu'dur. 2008 yılında bunu çok iyi tespit etmiş.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Bakın, 2008 yılı Aralığında ne söylüyor AK PARTİ Hükûmeti ve belediyeleriyle ilgili biraz önceki tabloyu tescil eden bir söz.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - "Paçalarından yolsuzluk akıyor. Türkiye'de ihale ve yandaş belediyeciliği yapılmaktadır." diyor.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Kim söylüyor? Bugünkü AK PARTİ İçişleri Bakanı söylüyor. Kime söylüyor? AK PARTİ hükûmetlerine söylüyor. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Şimdi ben Sayın Bakana soruyorum: Hani diyor ya "Türkiye'de ihale ve yandaş belediyeciliği yapılıyor." diye, şimdi eline aldığın o haksız kılıçla bu anlayışın taşeronluğunu mu yapıyorsun, bu anlayışın taşeronluğuna mı soyundun? (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Biz hukuk içerisinde sorulacak her hesapta varız, siyaset zeminindeki her mücadelede de varız, olmaya da devam edeceğiz ama yapılan iş halkın iradesine darbedir. Belediye başkanlarının görevden alınması, haksız ve hukuksuz yere görevden alınması halk iradesine darbedir. Şantajınızı kabul etmeyen Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına saldırı yapılması, sadece Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlara değil halkın iradesine darbedir, darbeci iktidara pabuç bırakmayacağız. Darbeci iktidara pabuç bırakmayacağız. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu bir sandıksız iktidar arayışıdır, sandıksız iktidar arayışıdır.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Türkiye'yi sandıksız iktidara hazırlamanın peşindesiniz.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Şimdi İstanbul'u kaybedeceğinizi anladınız, Ankara'yı kaybedeceğinizi anladınız…

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - …büyükşehirleri kaybedeceğinizi anladınız, yerel yönetimleri kaybedeceğinizi anladınız, büyük genel iktidarı da kaybedeceğinizi anladınız…

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - …başarılı olan belediye başkanlarına saldırıp, sindirip, korkutup hizmet üretemeyen bir yerel yönetim yaratarak yeniden belediyeyi alacağınızı sanıyorsunuz.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Ama zulümle abat olan olmamıştır, siz de abat olamayacaksınız, siz de abat olamayacaksınız. (CHP sıralarından alkışlar)