Politika

CHP'den tüm Muharip Gazilerin şeref aylıklarının artırılması için kanun teklifi

Teklif, Muharip Gazileri için net asgari ücretin 1,5 katına yükseltilmesini kapsıyor

09 Kasım 2018 23:49

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Muharip Gazilere ödenen şeref aylığının herhangi bir sosyal güvenliği olan olmayan ayrımı yapılmaksızın tüm Muharip Gazileri için net asgari ücretin 1,5 katına yükseltilmesine yönelik kanun teklifi verdi. ‘İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında’ kanunda değişiklik öngören kanunu teklifi, devletin bekası ve menfaati uğruna aynı fedakârlık ve cesaretle canlarını ortaya koyan Muharip Gaziler arasında ayrımın ortadan kaldırılmasını ve Şeref Aylığının artırılmasını öngörüyor.

CHP’li Güzelmansur’un TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi şöyle:

"20/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Muharip Gazilere “Şeref Aylığı” verilmektedir. Söz konusu “Şeref Aylığı”nın amacı harbe fiilen katılıp da savaştan sağlam olarak dönen Muharip Gazilerimizi millet ve Devlet nazarında onurlandırmaktır.

"Ancak Mezkûr Kanun’da 06.03.2007 tarih ve 5595 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, “Şeref Aylığı” bağlanan muharip gaziler arasında herhangi bir sosyal güvenliği olanlar ve olmayanlar şeklinde ayrım yapılarak Kanun amacından uzaklaştırılmıştır.

"Söz konusu değişikliğe göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmayan ya da zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmayan muharip gazilere 2018 yılının ikinci yarısı için, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K Cetveli ile belirlenen Vatani Hizmet ve Şeref Aylıkları'na uygulanacak gösterge rakamının (6503), memur maaş katsayısıyla (0,11794) çarpılması sonucu elde edilen miktarda aylık verilmektedir. Bu ödemenin parasal tutarı ise 767 TL’dir. Bu kapsam dışında kalan Muharip Gazilere ise 16 yaşından büyükler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı esas alınarak şeref aylığı ödenmekte olup ödemenin parasal karşılığı 1603 TL’dir. Bu durum Şeref Aylığı uygulamasında ciddi bir fark yaratmaktadır. Diğer taraftan her iki kapsamdaki Muharip Gazilerimize ödenen Şeref Aylığı, 1.893 TL olarak açıklanan Eylül ayı açlık sınırının altında kalmaktadır.

"Şeref aylığının yukarıda bahsedilen amacı ile Anayasamızın 'Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur, toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar' hükmünün yer aldığı 61’inci maddesi birlikte değerlendirildiğinde, Muharip Gazilerimize bağlanacak şeref aylığının tüm Gazilerimize aynı oranda ve en azından açlık sınırının üstünde bir meblağ olmasını gerektirmektedir.

"Bu nedenle Kanun Teklifi ile şeref aylığı ödemesinde Devletin bekası ve menfaati uğruna aynı fedakârlık ve cesaretle canlarını ortaya koyan Muharip Gazilerimiz arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması ve Şeref Aylığının artırılması öngörülmektedir.

"İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

"Madde 1- 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"'Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk Vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1’inci ve Ağustos 2’nci Barış Harekâtına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarının 1,5 katı esas alınarak aylık bağlanır. Hak sahibinin vefatı halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir.'

"Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

"Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."