Politika

CHP’den ‘Roman’ açılımı

CHP Kurultayı'nda kesinleşek yeni programda, ilk kez Roman vatandaşların sorunları için çözüm önerilerine yer verilecek.

06 Kasım 2008 02:00

CHP’nin gelecek ay toplanacak kurultayında kesin halini alması planlanan yeni programında ilk kez Roman vatandaşların sorunları için çözüm önerilerine yer verilecek.

Roman vatandaşların da ‘eşit vatandaşlık’ ilkesi çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının gerektiği vurgulanan programın taslağında şu önerilere yer verildi:

Haksız önyargılar: Roman vatandaşlarımız da bireysel kültürel haklarını eksiksiz kullanacak. Doğu Avrupa kültürünün çok özgün bir bölümünü oluşturan Romanlar, ülke kültür mozaiğimizin de önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Özgün kültür ve gelenekleriyle ülkemizin kültürel gelişmesine de katkıda bulanan Roman yurttaşlarımızın, uzun yıllardır gerek sosyo-ekonomik koşullar, gerek toplumda oluşmuş bazı haksız önyargılar nedeniyle ‘barınma, sağlık, eğitim, çalışma ve sosyal güvenlik’ gibi temel hak ve özgürlüklerden gereğince yararlanamadığı bilinmektedir. Bunun bir sonucu olarak ‘seçme ve seçilme haklarını’ da yeterince kullanamamaktadır.

Solda ittifak bilmecesi

Haklardan eşit yararlanma: Farklı kültür kümeleri, eşit toplum’ yapılanmasına olan duyarlılığımız çerçevesinde, Roman yurttaşlarımızın siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal ve mekânsal alanlarda fırsat eşitliğinden yeterince yararlanamamalarının ve dışlanmalarının sebepleri konusunda, merkezi ve yerel kamu idareleri tarafından inceleme yapılacak, sorunlara yönelik acil çözümler oluşturulacak. Sosyal ve siyasal platformlarda temsil edilmelerine yönelik demokratik kanallara işlerlik kazandırılması ve bu konudaki girişimleri desteklenecek.

Kimliğe saygı: Toplumsal gelişmeye uyum sağlamalarına ve katılımlarına engel olan sosyal dışlanma için kalıcı ve köklü çözümler oluşturulacak, toplumsal kaynaklara eşit biçimde erişimlerini sağlayacak alanlar yaratılacak, vatandaşlık haklarından eksiksiz yararlanmaları sağlanacak. Çarpık yerleşimden dolayı yaşadıkları sorunların çözümü için mahalle bazında yerleşimlerinin devamlılığı sağlanırken, bu mahallelerin dışlanarak gettolara dönüşmesine engel olacak sosyal ve ekonomik projeler uygulamaya konulacak.Yerleşim mekanlarında koşullar fiziki olarak iyileştirilirken, eğitimde kullanılan belgelerde, kimliksel özelliklerine dair daha sağlıklı ve içerikli bilgilerin yer alması sağlanacak.

ETİKETLER

haber