Sosyal Güvenlik

CHP'den kanun teklifi: Yer altında çalışan işçilerin maaşı, asgari ücretin üç katından az olamaz

“Yer altında çalışan maden işçileri diğer iş kollarına göre daha ağır şartlarda çalışmakta ve emeklerinin karşılığı olan ücreti alamamaktadır”

04 Aralık 2018 14:46

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, maden işçilerin çalışma koşullarının diğer iş alanlarına göre çok daha ağır olduğunu belirterek bir kanun teklifi verdi. Tanrıkulu’nun teklifinde yer altında çalışan işçilerin maaşının en az 3 asgari ücret olması talep ediliyor.

CHP’li Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifinin gerekçesinde farklı iş kollarında iş yükünün ağırlığından dolayı adaletsizlikler oluştuğunu vurguladı ve “Yer altında çalışan maden işçileri diğer iş kollarına göre daha ağır şartlarda çalışmakta ve emeklerinin karşılığı olan ücreti alamamaktadır” ifadesini kullandı.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre ‘çok tehlikeli’ sınıfında yer alan taş kömürü ve linyit madenciliği sektörü için ayrı bir asgari ücret sistemi belirlenmesi gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, “Kanun teklifimiz ile yeraltında çalışan maden işçilerinin ücretlerinin, asgari ücretin üç katından az olamayacağı hüküm altına alınmış olacaktır” dedi.

Tanrıkulu’nun kanun teklifi şöyle:

Madde 1- 4857 Sayılı İş Kanununu Asgari Ücret başlıklı 39. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Madencilik sektöründe, yer altında çalışan işçilerin ücreti, asgari ücretin üç katından az olamaz.

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.