Politika

CHP'den İş Kanunu'na 'mobbing' maddesi

CHP'li Türeli, iş yerindeki mobbing vakalarında son 10 yılda dikkat çekici artış olduğuna dikkat çekti

06 Temmuz 2013 16:26

Hülya Karabağlı/Ankara

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinin gerekçesinde, “Mobbing (psikilojik yıldırma) çalışanların korkulu rüyası haline geldi” dedi.

Türeli, iş yerindeki mobbing vakalarında son 10 yılda dikkat çekici artış olduğuna dikkat çekti.  6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinde, “psikolojik sağlık” tanımı eklenirken, mobbing uygulayanlara cezai yaptırım öngörüldü.

Türeli'nin TBMM Başkanlığı'na verdiği kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

“Mobbing bir işyerinde çalışan bir kişinin bir başka kişiyi veya kişileri sistematik olarak rahatsız edici, ahlak dışı söz ve davranışlarla taciz etmesidir.

Psikolojik taciz çoğunlukla üst düzey yönetim kademesinde çalışanlar tarafından uygulanmakta ve üst düzey yöneticilerde bir meslek hastalığı olarak görülmektedir. Psikolojik tacizin insanlar üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. İnsanların mesleki bütünlük ve benlik duygusunu zedelemenin yanı sıra, psikolojik tacize maruz kalan kişi kendine güven duygusunu yitirerek toplumdan soyutlanmaktadır. Bunun yanı sıra psikolojik taciz, ağlama, uyku bozuklukları, depresyon, yüksek tansiyon, panik atak ve kalp krizine kadar giden sağlık sorunları yaratabilmektedir.

Geçtiğimiz yıl 30.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu çıkarılmış fakat bu kanun işyerlerinde yaşanan psikolojik taciz olaylarının önlenmesi bakımından yetersiz kalmıştır. Nitekim 6331 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde fiziksel sağlığın korunması maddeleri düzenlenmiş fakat psikolojik sağlıkla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu kanun teklifi ile psikolojik sağlık konusu, İş Kanununa eklenmekte ve 4 üncü maddede yapılan değişiklikle işverenlerin, çalışanların psikolojik sağlığını göz önünde tutmaları amaçlanmıştır. Diğer taraftan, 7 inci maddede yapılan değişiklikle psikolojik taciz yapan işverenlere yaptırım uygulaması getirilmekte ve 17 inci maddede yapılan değişiklikle çalışanlar için psikolojik taciz farkındalık eğitimleri verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kanun teklifi ile psikolojik tacizi önlemek konusunda yetersiz kalan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na bir takım eklemeler yapılarak ülkemizde psikolojik tacizin önlenmesi ve psikolojik tacize uğrayanların haklarının korunması amaçlanmaktadır.”