Politika

CHP'den fişleme kayıtlarının imhası için kanun teklifi

Fişleme ile ilgili olarak CHP'şi Şeker, 'Fişler imha edilmediği sürece ülkemizde demokratik toplumsal bir yaşam tesis etmek imkânsız hale gelecektir' dedi

04 Temmuz 2013 17:26

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP, siyasî, felsefî, dinî görüş, etnik kökenden cinsel yaşamına kadar yapılan fişlemelerde tutulan kayıtların imha edilmesini öngören bir kanun teklifi verdi. Teklif, hukuka aykırı tutulan kayıtların yok edilmesini, bunu yapmayan görevlilere cezai yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Teklifle, süresi içinde imha edilmeyen kayıtlar için ceza verilmesini hükme bağlıyor.

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifinin gerekçesi  şöyle:

 

12 Eylül- 28 Şubat- Hozat – Haziran 2013

 

Ülkemizde özellikle 12 Eylül 1980 darbesinden itibaren fişleme gerek sandık gerekse sandık dışı yöntemlerle iktidara gelenlerin pozisyonlarını sağlamlaştırmak ve sonsuzlaştırmak için yoğun olarak kullandıkları bir yöntem halini almıştır. Örneğin, 1980 darbesinde 1 milyon 700 bine yakın kişinin, 28 Şubat sürecinde ise yaklaşık 6 milyon vatandaşın fişlendiği ve bu fişlerin Devletin çeşitli kademelerinde hâlâ muhafaza edildiği bilinmektedir.  Diğer taraftan geçtiğimiz yıl, Tunceli İli Hozat İlçesi’nde çok sayıda bürokrat ve vatandaşın fişlendiği ortaya çıkmıştır. Haziran 2013’te de iktidar partisine yakın olmayan işadamlarının hukuka aykırı bir şekilde fişlenerek devlet ihalelerini almalarının engellendiği basına yansımıştır. Son iki fişleme olayında da hukuksuz bir şekilde tutulan kayıtlar imha edilmemiştir.

 

Fişler imha edilmediği sürece demokrasi olmaz

 

Bu fişleme kayıtlarında kişilerin ırklarına, siyasi düşüncelerine, din ve mezhep bilgilerine, üyesi oldukları sivil toplum kuruluşlarına, iş ve özel yaşamlarına dair çok detaylı bilgilere yer verilerek temel hak ve hürriyetler, özgürlükler sonuna kadar çiğnenmektedir. Dolayısıyla bu fişler imha edilmediği sürece ülkemizde demokratik toplumsal bir yaşam tesis etmek imkânsız hale gelecektir. Nitekim, her türlü fişleme kaydının imha edilmesi, Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Tüm Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun hazırladığı raporun öneriler bölümünde de yer almaktadır.