Politika

CHP'den Ergin hakkında gensoru önergesi TBMM (A.A)

25 Ocak 2012 15:14

-CHP'den Ergin hakkında gensoru önergesi TBMM (A.A) - 25.01.2012 - CHP, Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında gensoru önergesi verdi. CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan gensoru önergesinin gerekçesinde, ''Görev sorumluluğunu savsaklayan, yerine getirmeyen, yargı bağımsızlığının korunabilmesi için çaba göstermeyen Adalet Bakanlığı ve tüm bunların siyasi sorumlusu Adalet Bakın Ergin hakkında gensoru açılmasını istiyoruz'' denildi. Gerekçede, sadece soruşturma, kovuşturma ve yargılama alanındakiler değil, diğer bakanlıklarca hazırlanan tüm kanun ve KHK taslaklarının, hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun Adalet Bakanlığına ait olduğunun belirtildi. Hak arama özgürlüğü, adil yargılama hakkı alanındaki ihlallere yönelik en önemli uyarıların, AİHM'den geldiği, Türkiye'nin sürekli mahkum edildiğinin ifade edildiği gerekçede, Türkiye'nin son yıllarda, adil yargılanma hakkının ihlali ve çifte standart uygulamalarıyla kargaşa, kaos ortamına sürüklendiği, hukuka ve devlete güvenin sarsıldığı savunuldu. Gerekçede, şunlar kaydedildi:  ''Masuniyet ilkesinin ihlali, bir önlem olması gerekirken cezaya dönüşen yaygın tutuklamalar, uzun tutukluluk süreleri, Anayasa'nın kişi hürriyeti ve güvenliğini güvence altına alan maddesini yok sayan yasa kuralları, Anayasa ve yasaları ihlal eden iddianamelerin düzenlenebilmesi, özel görevli mahkemeler, gizli tanık uygulaması, soruşturma gizliği ihlalleri, bu gizliliğin kimi basın ve yaygın organları için uygulanmaması, kadrolaşmalar, istifa ve erken emeklilikler, başta telefon dinlemeleri olmak üzere kanuna uygun hukuka aykırı uygulamalar, telefon dinlemelerinde üçüncü kişilerin haklarının korunmaması, bu ihlalin iddianamelerin konusunu oluşturması, anayasal güvence altındaki milletvekilliği dokunulmazlığının ve bunun en dokunulmaz bölümü olması gereken ifade özgürlüğünün iddianamelerle ihlali.. AKP dönemini tanımlar hale gelmiştir.  Bu sorunların çözümü, anayasa değişikliği gerektirmeyen, yasalarla ve uygulamalarla düzenlenmesi gereken konulardır. Bu alandaki görev, sorumluluk Adalet Bakanlığına aittir. Görev sorumluluğunu savsaklayan, aksatan, yerine getirmeyen, demokratik hukuk devletinin temel güvencesi olan yargı bağımsızlığının korunabilmesi için çaba göstermeyen Adalet Bakanlığı ve tüm bunların siyasi sorumlusu Adalet Bakanı Ergin hakkında gensoru açılmasını arz ederiz.''

ETİKETLER

haber