Gündem

CHP: Tahrik ve iyi hal indirimi kadın cinayetlerine davetiye çıkarıyor

CHP'li Candan Yüceer, kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasına yönelik kanun teklifi sundu

01 Şubat 2016 15:48

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kadın cinayetlerine cezaların caydırıcı olmamasının ve haksız tahrik ile iyi hal indirimlerinin davetiye çıkardığını söyledi. Yüceer, mevzuatta kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve cinayetlerinin engellenmesi konusunda yetersizlikler bulunduğunu, özellikle hâkimlerin haksız tahrik indirimlerini sıkça uyguladığını bildirdi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanvekili Candan Yüceer, kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasına yönelik hazırladığı Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Uluslararası Sözleşmeler ve ulusal mevzuatımızdaki düzenlemelere karşın kadın cinayetlerinin önünün alınamadığını, hemen her gün kadınların sözde namus, töre gerekçe gösterilerek cinayete kurban verildiğini kaydeden Yüceer, Türk Ceza Kanununda Değişiklik yapılmasını istedi.

Özellikle hâkimlerin haksız tahrik indirimlerini sıkça uyguladığını belirten Yüceer kanun teklifinin gerekçesinde, “Birçok kadın cinayetinde hâkimler, failleri 82/1-b maddesine göre önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırmakta, ancak söz konusu cezaya TCK'nın 29/1 maddesine göre tahrik nedeniyle indirim uygulamaktadır” dedi.

 

“Kadın cinayetlerine davetiye çıkarıyor”

 

Kadın cinayetlerinde, sanıkların yüzde 45’inin tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalandığını kaydeden Yüceer, şöyle devam etti:

“Yargıda var olan bu eğilim nedeniyle her yıl yüzlerce kadın sözde aile haysiyeti, namus, şeref gibi kavramların arkasına saklanılarak ve örf, adet, gelenek gerekçe gösterilerek eşleri, babaları, erkek kardeşleri tarafından katledilmektedir. Bu durum cezaların caydırıcılığı hususunda çelişki yaratmakta ve kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine adeta davetiye çıkarmaktadır.

İlk imzacısı olduğumuz Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni hatırlatan Yüceer,  sözleşmeye taraf devletlerin, herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşmesini müteakiben başlatılan cezai işlemlerde kültür, gelenek, din, görenek veya sözde ‘namus”u’ bu eylemlerin gerekçesi olarak kabul edilmemesini sağlamak üzere gereken hukuki ve diğer tedbirleri alması gerektiğini kaydetti. Yüceer, “İç hukukumuzun söz konusu sözleşmeye uygun hale getirilmesi gereği bulunmaktadır.

 

“Teklif ile caydırıcılık sağlanacak”

 

Teklif ile 5237 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi değiştirilerek namus saiki ve kadınlara karşı cinsiyete dayalı ayrımcılık saiki ile öldürme suçlarında haksız tahrik indiriminin uygulanamayacağının düzenlenmesi ve böylece caydırıcılık sağlanması hedeflenmiştir.”