Gündem

TBMM Başkanı Şentop "128 milyar dolara kaç söndürme uçağı alınırdı“ sorusunu iade etti: Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilebilir

Tanrıkulu, önergesinin iade edilmesinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a "İlgili soruya cevap hangi kaynaktan kolayca öğrenilebilir?" diye sordu.

24 Ağustos 2021 14:19

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'a yönelik verdiği "128 milyar dolarla orman yangınlarını söndürmek için kaç uçak ve helikopter alınırdı” sorusunun bulunduğu önergeyi iade etti. İade; Meclis İçtüzüğünün, “başka bir kaynaktan kolayla öğrenilebilecek konuların kabul edilmeyeceği” hükmüne dayandırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde “Orman yangınlarını söndürmek için 128 milyar dolarlık rezerv ile kaç uçak, insansız hava aracı, insansız helikopter ve helikopter alınır?” sorusuna yanıt aradı.

Önerge, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Tanrıkulu’na iade edildi. Yazıda, iade gerekçesi şöyle aktarıldı:

“TBMM İçtüzüğü’nün ‘Sorulamayacak konular’ başlıklı 97’inci maddesi; ‘Aşağıdaki soruları Başkanlıkça kabul edilmez: a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular; b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular’ hükmünü içermektedir. Bu maddede yazılı soru önergelerinde sadece belli bir konu hakkında istişari amaçla hazırlanan sorulan ve cevabı başka kaynaktan kolayca öğrenilebilecek soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Önergeniz, söz konusu soru yukarıda belirtilen İçtüzük hükmüne uygun olarak düzenlendiği takdirde işleme alınabilecektir.”

Tanrıkulu, yanıt üzerine, bir soru önergesi daha hazırladı. Tanrıkulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, şu soruları yöneltti:

“Bahse konu sorunun başkanlıkça ‘kabul edilemez’ ve ‘başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular’ olarak değerlendirilmesinin gerekçesi ve izahı nedir? İlgili soruya cevap hangi kaynaktan kolayca öğrenilebilir? 1 Ekim 2021 yeni yasama yılı itibariyle 128 milyar dolarlık rezerve ilişkin tüm yazılı soru önergelerinin muhataplarına iade edilmesi hususunda karar alındığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise 24 Ağustos itibariyle 128 milyar dolar rezerve ilişkin kaç yazılı soru önergesi muhataplarına iade edilmiştir?” (anka)