Gündem

CHP'li Tanal: Nasuhi Güngör, Şentop’un part-time danışmanıymış

23 Şubat 2022 11:59

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal'ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un resmi danışmanı Nasuhi Güngör'ün Habertürk TV’nin siyasi tartışma, değerlendirme ve yorum içeren programlarına “Habertürk yorumcusu” sıfatıyla katılması hakkında soru önergesi verdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, önerge üzerine verdiği yanıtta "Güngör’ün kısmı zamanlı danışmanlık hizmeti sunduğunu, Habertürk’te program yapmasının mevzuata aykırı olmadığı"nı savundu.

Tanal, Nasuhi Güngör’ün danışmanlık hizmeti sunduğu Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a yönelttiği soru önergesinde, Güngör’ün özel bir yayın kuruluşu olan Habertürk TV’nin programlarına katılmak üzere izin alıp almadığını, izin almışsa kimden izin aldığını sordu.

Tanal, Nasuhi Güngör’e, “Habertürk Yorumcusu” sıfatıyla Habertürk TV ekranlarına çıkma, programlarına katılma izninin doğrudan TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından verilip verilmediğini ilişkin soru yöneltti.

Maaşını sordu

Tanal ayrıca “Meclis’te, mevcut TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un danışmanı olarak görev yapan Nasuhi Güngör’ün, ‘Habertürk Yorumcusu’ payesiyle televizyon ekranlarında siyasi tartışma programlarına katılması, siyasi değerlendirmelerde bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’na, yasalara, düzenlemelere, Meclis teamüllerine aykırı değil midir?” diye sordu.

TBMM Başkan Danışmanı Nasuhi Güngör’ün Habertürk TV’deki programlar nedeniyle ilgili yayın kuruluşundan aldığı ücret konusunda da bilgi talep eden Tanal, “Nasuhi Güngör, ‘Habertürk Yorumcusu’ sıfatıyla Habertürk TV’den, aylık, yıllık, program başı ayrı ayrı belirtilerek, ne kadar ücret almaktadır?” sorusunu yöneltti.

"Mevzuata uygun"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın söz konusu soru önergesine Mustafa Şentop adına TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından cevap verildi. Bilgiç, Tanal’a verdiği yanıtta, 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre TBMM’nin faaliyetleri ile ilgili alanlarda TBMM Başkanı’na danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın tam veya kısmi zamanlı sözleşmeli olarak TBMM Başkan danışmanı çalıştırılabileceğinin hüküm altına alındığını belirtti.

Bilgiç, yanıtının devamında “Soru önergenizde bahsi geçen kişi (Nasuhi Güngör), söz konusu mevzuat hükmü çerçevesinde Sayın TBMM Başkanı’na basın ve medya işlerinde danışmanlık yapmak üzere kısmi zamanlı TBMM Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiş olup yapılan görevlendirmede ve ilgilinin söz konusu kısmi zamanlı danışmanlık görevinin yanı sıra kendi mesleği ile ilgili başka faaliyetlerde bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.