Çevre

CHP'den kanun teklifi: İşlettiği maden sahasını eski haline getirmeyen şirketlere bir daha ruhsat verilmemeli

“Ruhsat sahipleri alanı rehabilite etmek yerine teminatlarının yanmasını göze alıyor”

04 Nisan 2022 14:27

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, işlettiği maden sahasını eski haline getirmeyen şirketlere bir daha ruhsat verilmemesi için kanun teklifi verdi. Tanal, “Madencilik faaliyetlerinin sona ermesinden sonra alanın rehabilitasyonu yapılmalı ve doğaya kazandırılması gerekmektedir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, maden şirketleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifle, çevre sağlığının korunması ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ihlalinin önlenmesi amacıyla maden çıkarma işlemi tamamlanan sahaların rehabilitasyonunu sağlamayan şirketlere bir daha ruhsat verilmemesi öngörülüyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, Türkiye’de yapılan madencilik faaliyetleri sırasında çevre ile uyumlu yöntemlerin kullanılmadığı, kazılar ve istifleme için belirlenmiş yöntem ve tekniklere uyulmadığı ifade edildi. Tanal, “Doğal kaynaklar tahrip edilmekte, ekosistemler bozulmaktadır” dedi.

“Bozulan alanların rehabilite oranı düşük”

CHP’li Tanal, teklifin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Madencilik faaliyetlerinin sona ermesinden sonra mevzuat ve Çevresel Etki Değerlendirilmesi aşamasında verilen taahhütler gereği alanın rehabilitasyonu yapılmalı ve doğaya kazandırılması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki ülkemizde gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri sonrasında yapısı bozulan alanların rehabilitasyon oranları oldukça düşüktür.

“Ruhsat sahipleri alanı rehabilite etmek yerine teminatlarının yanmasını göze alıyor”

Ruhsat sahiplerinden 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca ruhsat bedeli alınmaktadır. Ruhsat bedeli; taban bedelinin, ruhsatın yürürlükte kaldığı takvim yılı sayısı, maden grubu, cinsi ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla çarpılarak, 3213 sayılı Kanun’da gösterilen tablolara uygun şekilde hesaplanır. İşletme ruhsatlarında yüzde 30'u çevre ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere teminat olarak alınmaktadır. Birçok ruhsat sahibi ise faaliyetlerinin sonlanmasının ardından alanı rehabilite etmek yerine teminatlarının yanmasını göze almaktadır.”