Eğitim

CHP Bilim Platformu: Okul çağındaki iki Suriyeli çocuktan biri eğitim görüyor

"Okul yaşındaki yaklaşık 525 bin çocuk okula gitmemektedir"

25 Mart 2019 12:03

Cumhuriyet Halk Partisi Bilim Platformu’nun hazırladığı Politika Notları’na göre okul çağındaki iki Suriyeli çocuktan birinin eğitim görmediği ifade edildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, notta, Suriyelilerin yaşadıkları bütün sorunlara değinilirken eğitimde yaşadığı problemlere ayrı bir yer ayrıldı. Eğitim çağındaki çocuklarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkemizde eğitim çağında yaklaşık 1 milyon 170 bin Suriyeli çocuk ve genç bulunmaktadır. Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi kayıtlarına göre, Aralık 2018 itibariyle yaklaşık 645 bin Suriyeli çocuk ülkemizde eğitim görmektedir. Bir diğer ifadeyle okul yaşındaki yaklaşık 525 bin çocuk okula gitmemektedir. Bu, okula gitmeyen, Türkçe öğrenemeyen ve okuma yazma bilmeyen yarım milyonu aşkın göçmen demektir. Ülkemizde neredeyse her iki Suriyeli çocuktan biri eğitimin dışında kalırken, MEB’e bağlı okullarda ve Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) eğitim hayatını sürdürebilen sığınmacılar da büyük problemlerle karşı karşıyadır.”

"İkili eğitim niteliği geriletiyor"

Kurulan GEM’lere değinilen notta “GEM’Ierin büyük bölümü MEB’e bağlı resmi okullarda faaliyet göstermektedir. Bu okullar, ikili öğretime geçilerek, yarım gün yerli yarım gün de yabancı öğrencilerin kullanımına açılmıştır. Bu yüzden ikili eğitime geçişle birlikte, tam gün eğitim alan çocuklarımızın eğitim kalitesinde düşüşler yaşanmaya başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“MEB, 2016 yılından itibaren GEM’leri kademeli olarak kapatmaya başlayarak, okula başlama çağındaki çocukların istisnai haller dışında GEM’lere kaydına son vermiştir” denilen notta şunlar dile getirildi:

“Eğitim öğretim dönemlerine göre ülkemizdeki Suriyeli öğrenci sayıları incelendiğinde resmi okula kayıtlı öğrenci oranının giderek arttığı, GEM öğrenci oranının ise hızla düştüğü görülmektedir. Suriyeli çocuklar da Türk çocuklarıyla birlikte MEB müfredatı ile eğitim görmeye başlamışlardır. Ancak Suriyeli çocuklar farklı müfredata, farklı dile ve yeni eğitim ortamına uyumda sorunlar yaşamaktadır. Öğretmenler aynı sınıf içinde iki farklı gruba, iki farklı yaklaşımla eğitim vermek zorunda kalmaktadır. Bu durum, hem Suriyeli çocukların hem de sınıflardaki Türk çocukların nitelikli eğitim alamamasına neden olmaktadır.”

"Okul terk etme eğilimleri artmakta"

Notta son olarak şu tespitte bulunuldu:

“Bu koşullar altında eğitim almak durumunda kalan öğrencilerimizin okul terk etme eğilimleri de artmakta, eğitim başarıları belirgin bir şekilde azalmaktadır. Bu nedenle, sınır illerindeki pek çok aile çocukları için daha iyi eğitim sağlayabilmek amacıyla başka ilçelerdeki ve illerdeki okullara kayıt yaptırmaya ya da kayıtlarını özel okullara aldırmaya başlamıştır. Bu durum, aileler üzerinde çok ciddi sosyo-ekonomik yük ve psiko-kültürel stres yaratmaktadır.”

 Güldür Güldür Show'da medya eleştirisi