Politika

CHP: Akman artık RTÜK Başkanı değil

Zahit Akman’ın bazı şirketlerdeki yöneticiliklerinden geç istifası nedeniyle RTÜK üyeliğinden çekilmiş sayıldığı iddia edildi

16 Eylül 2008 03:00Zahit Akman’ın bazı şirketlerdeki yöneticiliklerinden geç istifası nedeniyle RTÜK üyeliğinden çekilmiş sayıldığı iddia edildi

RTÜK’ün CHP’li üyesi Şaban Sevinç, RTÜK Yasası’na göre, Akman’ın, bazı şirketlerdeki ortaklıkları ve yöneticiliklerinden geç istifası nedeniyle RTÜK üyeliğinden çekilmiş sayılacağını belirterek “Yasa Kurul üyelerine hiçbir inisiyatif vermiyor. Zahid Akman’ın Almanya’daki şirketlerle ilgili bilgilerinin kamuya yansımasıyla üyeliği bitmiştir. Aslında şu anda 1 üyelik boşta. Üst Kurul olarak görevimiz bunun adını koymak ve Meclis Başkanlığı’na bildirmektir” dedi.


Esas failler Türkiye'de

RTÜK’ün CHP’li üyesi Şaban Sevinç, Zahid Akman’ın Almanya’daki şirket ortaklıkları ile genel müdürlüklerine ilişkin bilgilerin kamuoyuna yansımasıyla beraber RTÜK üyeliğinden de çekilmiş olduğunu kaydetti. 3984 sayılı RTÜK Yasası’nın bu konuda zaten kurula pek bir insiyatif tanımadığını belirten Sevinç, “Yasada 9. maddede, çok açık, çok net ve emredici bir hüküm var. RTÜK Üyesi hiçbir özel ve resmi başkaca bir iş yapamaz. Yaparsa da Üst Kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır. Bu durum Üst Kurul’ca Res’en veya yapılacak başvuru sonucunda tespit edilir” dedi.

RTÜK'TE BİR ÜYE BOŞLUĞU VAR

Sevinç, şunları söyledi:

“Zahid Akman’ın Almanya’daki şirketlerle ilgili bilgilerinin kamuya yansımasıyla üyeliği bitmiştir. Zahid Akman zaten şu anda RTÜK üyesi değil. O bilgiler açığa çıktığı andan itibaren RTÜK üyesi değil. Şu anda bir üye boşluğu var. Üst Kurul şimdi Zahid Akman’ın Üst Kurul üyesiyken Almanya’daki bu şirketlerde Genel Müdürlük yaptığı bilgisini yan yana koyarak, Akman’ın üyelikten çekilmiş olduğunu ve üyeliğinin sona ermiş olduğunu, 9. maddenin son fıkrasına göre belirleyecek, tespit edecek ve bunu Meclis Başkanlığı’na bildirecek. Eğer bu yapılmazsa bu kez Üst Kurul Üyeleri yasanın kendilerine verdiği görevi yapmamış duruma düşer ve bunun da Türk Ceza Yasası’nın “görevi kötüye kullanma” suçu kapsamında 1 yıl ile 3 yıl arası hapis cezası ile bir yaptırımı var.”

ARKADAŞLIK VE DOSTLUK DAYANIŞMALARI BAŞKA ŞEKİLLERDE GÖSTERİLMELİ

Sevinç, 9 Eylül’de Üst Kurul toplantısının yeter sayıya ulaşılamadığı için yapılamamasını da değerlendirdi. 19 Eylül’e ertelenen toplantıda durumu görüşeceklerini belirten Sevinç, şöyle dedi:

“Arkadaşlık ve dostluk dayanışmaları başka şekillerde gösterilmeli. Kurul üyeleri Akman’ın üyelikten çekilmiş olduğunu ve üyeliğinin sona ermiş olduğunu tespit etme ve bunu Meclis Başkanlığı’na bildirme görevini yapmazlarsa Türk Ceza Yasası’nın “görevi kötüye kullanma” suçu kapsamında değerlendirilirler. Dolayısıyla Üst Kurul Üyeleri’nin ‘Yasa bize bu durumu tescil eder diyor. Ama biz bu durumu tescil etmeyelim. Veya görmezden gelelim. Yapılmış olan bu durumu, RTÜK üyesinin Genel Müdürlük yapmış olmasını da görmezden gelelim’ deme lüksü yok. Görevi kötüye kullanmak bürokratlar için en ciddi suç. O nedenle bunu görmezden gelmek, ‘Zahid Bey bizim arkadaşımız, ben onu severim’ ya da ‘Bu teklifi yapmayalım biz canım ne olacak’ deme lüksümüz yok bizim. Dediğimiz anda biz de suç işlemiş ve görevi kötüye kullanmış sayılacağız. RTÜK olarak temeli sarsan bir iddia var. Zahid Akman yasaya aykırı bir pozisyondadır ve görevden çekilmiştir. Biz bunun adını koyacağız. Biz görevimizi yerine getirmez isek çok ciddi bir suç işlemiş oluruz. Vicdanen, ahlaken ve hukuken büyük bir suç işlemiş oluruz.” 

RTÜK DENİLDİĞİ ZAMAN AKILLARA DENİZ FENERİ GELECEK

RTÜK Üyesi Sevinç, “RTÜK’ün, özel radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen bir kuruluş olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“RTÜK, bağımsız bir kuruluş. Dolayısıyla biz bu tespiti yapmadığımız zaman görevi kötüye kullanmış olacağımız gibi, RTÜK denildiği zaman akıllara Deniz Feneri, şirket ortaklıkları, kuryelikler gelecek. Biz o zaman görevimizi nasıl yapacağız. Televizyonları nasıl denetleyeceğiz. Şu yayın çocuklara zararlıdır nasıl diyeceğiz. Görevini kötüye kullanan üyeler olarak “yayınlarda hukukun temel ilkelerine saygılı olmak” diyerek nasıl bir karar vereceğiz. Sözün özü RTÜK işlemez.”

RTÜK’ü kurtarmak adına Zahid Akman’ın kendisinin teşvikte bulunması gerektiğini savunan Sevinç, “Akman’ın toplanın ve benim çekilmiş olduğumu tespit edin demesi lazım” dedi.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Sevinç, Akman’ın ‘2007’de tekrar RTÜK üyeliğine seçildiğini, ortaklıkların ise 2005’teki üyeliğinde geçerli olduğu’ yönündeki sözlerini ise şöyle değerlendirdi:

“Zahid Akman, üyeliğe 2007’de yeniden seçildiğini, genel müdürlüklerin ise 2005’te yani RTÜK üyeliğinin ilk döneminde kaldığını ifade ediyor. Sanki zaman aşımına uğramış gibi bir yaklaşım sergiliyor. Bu çocukça bir tez ve hiçbir geçerliliği yok. Suç ortaya çıkmadan müeyyideyi nasıl uygulayacaksın? Biz ilk döneminde bunu belirlemiş olsaydık, ikinci dönemde Meclis tarafından yeniden RTÜK üyeliğine seçilir miydi? Bu zaten Devlet Memurları Yasası’na aykırı. Özetle Zahid Akman, 3984 sayılı RTÜK Yasası’na göre, bilgiler açığa çıktığı andan itibaren RTÜK üyesi değil. Şu anda bir üye boşluğu var.”
“3984 sayılı RTÜK yasası’nın 9. maddesine göreyse 'Üst Kurul Üyeleri, üyelikleri süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamaz. Özel veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı taraf olamaz. Ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz' hükmü yer alıyor.

ETİKETLER

haber