Seçim 2024

CHP adayı Köymen projelerini anlattı: Dayanışmaya öncülük eden belediyecilik

09 Mart 2024 22:46

CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen proje tanıtımında “Maltepe’nin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için uzun çalışmalar sonucunda hazırladığımız projelerimizi paylaşıyoruz” dedi. Köymen'in vaatleri arasında dayanışmaya öncülük eden belediyecilik de yer aldı. 

CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde projelerini tanıttı. Gençlik örgütünün sloganları eşliğinde salona giren Esin Köymen, “Maltepe’nin çevresel, ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyecek projelerimiz, toplumcu belediyecilik ilkeleri ile hazırlandı. Doğayla uyumlu, kamu hizmetlerini sağlamakla sınırlı kalmayan, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızı gözeten ve toplumsal dayanışmayı yaygınlaştıran bir geleceği birlikte oluşturacağız” diyerek sözlerine başladı. 

Belediyecilik hizmetlerinde dokuz temel ilkeyi esas alacaklarını belirten Esin Köymen, bu ilkeleri şöyle sıraladı: 

“Bu ilkeler birbiriyle yarışan değil besleyen ve bizim hizmet anlayışımızı geliştiren yol haritamız olacak. Başarılı bir toplumcu belediyecilik örneğini sizlerle yaşamak, hayata geçirmek istiyoruz.

  • Demokratik ve şeffaf yönetim
  • Ortak yaşam kültürü ve kentlilik bilinci
  • Belediye hizmetlerinin dağılımında eşitlik
  • Dayanışmaya öncülük eden belediyecilik
  • Üretici belediyecilik
  • Bilimsel planlama ilkelerine uygun ve halkçı kentsel dönüşüm
  • Nitelikli hizmet – üretken emek – nitelikli çalışma koşulları
  • Doğal ve kültürel varlıkların korunması
  • Gelişmeye açık olma

Yerel yönetimde demokratik, katılımcı ve şeffaf bir sistemi birlikte oluşturmak öncelikli amacımız. Kamusal alanların tasarımından ulaşım sistemlerine, kentsel mekan düzenlemelerinden yerel hizmetlere kadar her aşamada eşitlik ilkesini esas alacağız.”

Bu itibarla; Maltepe’nin geleceği için atacağımız adımlarda, planlı kentleşme ve afetlere hazırlıklı olma sorumluluğumuzu ön planda tutuyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını detaylı olarak tespit ederek, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projelerimizi mesleki ve teknik ilkeler doğrultusunda oluşturduk ve oluşturmaya devam edeceğiz.

Halkın sağlıklı ve güvenli konut hakkına erişimi için yapılabilecek tüm çalışmaları detaylandırıyoruz. Yerel yönetimin, orta ve dar gelirlilere yönelik sağlıklı konutlar üreterek, ucuz kiralama yöntemiyle barınma sorununun çözümüne sosyal konut politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacağız. 

Barınma / konut hakkını merkeze koyan, planlamacılık esaslarına uygun bir “Kentsel Dönüşümü” hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşümde, yurttaşların haklarını korumak ana prensiplerimizden olacak. Mimarlar odasında çabamız buydu. Belediye yönetiminde de yurttaştan yana bir kentsel dönüşümü uygulama şansını bulacağız. 

Eğitim, kültür ve sanat gibi alanlarda toplumsal katılımı teşvik edecek bir modeli hayata geçireceğiz. Küçükyalı Kültür Merkezi, kültür ve sanat alanında sadece Maltepe için değil, Anadolu yakası için önemli merkezlerden biri olacak.

Yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve engelliler olmak üzere, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada dezavantajlı olan tüm bireyleri gözeten bir yerel yönetim modeli oluşturma sorumluluğunu üstleniyoruz.

Emekli sosyal yaşam merkezi ile emeklilerin üretim süreçlerine devamını ve sosyalleşebilmelerini sağlayacağız. Engelsiz yaşam merkezi ile yalnızca rehabilitasyon değil engelli bireylerin istihdam sorununu da çözeceğiz.

Kadın istihdamı merkezi ve kadın sığınma evi, esas olarak ise tüm projelerimiz kadınların eşit katılımı hedefiyle hayata geçirilecek.

Gençlerin eğitim hayatlarına yönelik “burs”, “yurt”, “mesleki eğitim merkezleri” gibi temel ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra sosyalleşebilecekleri “semt gençlik evlerini” de Maltepe’ye kazandıracağız.

Maltepe’de başta su sporları olmak üzere; bütün spor branşlarının en iyi şekilde yapılabileceği mekanları sağlayacağız. Küçükyalı Su Sporları Merkezi, bugün Maltepe’deki ciddi bir ihtiyacı giderecek. Kültür ve Spor Kompleksi ile birçok profesyonel sporun yapılabileceği bir alanı Maltepe’ye kazandıracağız. Maltepe’deki “amatör spor kulüplerine” sağlayacağımız desteklerle, tesis ve eğitmen ihtiyaçlarını gidereceğiz.

 

Maltepe’de yapacağımız kreşler ve diğer tüm projelerimizde çocuk haklarını temel alan ve çocukların hizmetlerden yararlanabilecekleri koşulları oluşturacağız.

 

 

 

 

YÜRÜYÜŞ MESAFESİNDE ULAŞILABİLECEK YEŞİL ALANLAR

 

Yeşil alanlara erişilebilirliğin, sağlıklı bir toplumun temel ihtiyaçlarından olduğu bilinciyle yeşil alanları arttıracağız. Kentte yaşayanların yürüyüş mesafesinde ulaşabilecekleri yeşil alanları Maltepe’ye kazandıracağız. Yaşam vadileri ve yaşam koridorları Maltepelilerin nefes alabilmesini sağlayacak.

 

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ

 

Kentin hafızası olan doğal ve kültürel varlıkların korunmasını ve geleceğe aktarılmasını sağlayacağız. Beşçeşmeler, Küçükyalı Arkeopark, Süreyyapaşa Köşkü, Başıbüyük Merkez Camii, Ceneviz Kalıntıları, Daverbaba Tekkesi gibi tarihi alanların restorasyonu ve kimliklerine uygun olarak yeniden kullanımını, sit alanlarının dokusunun korunması ve iyileştirilmesini yapacağız.

 

CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen, projelerini anlattığı tanıtım toplantısını “Kent Hakkı, Maltepe Halkı İçin diyerek çıktığımız bu yola, kentimizi her yönüyle her an yaşayan bir yer haline getirmek ana hedefimizdir” dedi. Gelecek 5 yılda çok çalışarak projelerini hayata geçireceğini söyleyen Köymen, “Maltepe’de kazanacağız, İstanbul’da kazanacağız” diyerek sözlerini noktaladı. Proje tanıtım toplantısı alkışlar eşliğinde Maltepelilerin desteğiyle sona erdi. 

 

08.03.2024