Politika

CHP 90 yaşına girdi

Cumhuriyet Halk Partisi 90 yaşına girdi

09 Eylül 2013 16:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün 90′ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, bugün yıldönümü kutlamalarına Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı. Akşam ise genel merkez bahçesinde bir resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyonda 90′ıncı yıl için hazırlanan özel bir animasyon filmi de ilk kez gösterilecek.

CHP’nin internet sitesinden de 90. kuruluş yılı için bir kutlama fotoğrafı yayımlandı:

\

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı, CHP’nin 90. yılı için Cumhuriyet'e yazdı. Sarı’nın yazısı şöyle:CHP 90 yaşındaHalkın içinde kurulmuş, halkla birlikte örgütlenmiş, geleneğinde devrimcilik ve yenilenme olan, toplumsal ve siyasal alanda varlığının anlamı tartışılamayacak bir siyasal öncü olan CHP, bugün 90 yaşında.

CHP, köklü ve sürekli bir siyasal akımın taşıyıcısı, toplumsal ilerleme ve gelişme dinamiklerini içinde barındıran bir siyasal öncü ve siyasal önderlik kurumudur. 

CHP, her zaman olduğu gibi bugün de, tarihsel var oluşuyla, günümüzde temsil ettiği ve taşıdığı değerlerle, etkili ve güçlü bir yapıdır.

Cumhuriyet tarihinin en zorlu ve sorunlu dönemlerinden birini yaşadığımız bu günler, CHP’nin önemini, CHP’ye duyulan gereksinimi ve bu süreçte üstlenmesi gereken rolü tartışılmaz kılıyor. 

Geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında CHP, kuruluş değerleri arasında yer alan devrimcilik ilkesi ve kadrolarının devrimci geleneğinden kaynaklanan bir misyonun taşıyıcısıdır. 

Partimizin kuruluş ilke ve değerleri, geçmişten gelen değerler sistemimizin ana eksenini oluşturur. CHP, emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşı’nın ardından, ulus devlet yaratmaya yönelik kuruluş sürecinde, tek parti olarak sorumluluk üstlenmiştir.

Cumhuriyeti kurma başarısında katkısı olan CHP’nin bu sorumluluğu bugün, Cumhuriyeti demokratikleştirme, ulus devlet modelini ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel temel hak ve özgürlüklerle donatarak geliştirme; geleceğe taşıma ve yaşatma görevini de kapsamaktadır.

CHP kuruluş değerlerini çağdaş değerlerle bütünleştirmiştir 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişi, ülkenin siyasal tarihi ile iç içedir. Bir siyasal partinin kurumsal tarihi olmanın ötesine geçen bir olgu olarak bu geçmiş, gerçekte bu topraklarda yaşayanlar olarak hepimizin ortak geçmişidir. CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ün kuruculuğu ve genel başkanlığı ile taçlanmış kurumsal var oluşuna güçlü bir sahiplenişlikle yaklaşırken, ortak geçmişimizle akılcı bir düzlemde yüzleşmeyi ve devrimci niteliğinin gerektirdiği tutumu almayı başarmıştır. 

CHP, Cumhuriyeti kuran bir parti olmanın yanında, eşitlik, dayanışma ve toplumsal adaleti sağlayarak, sosyal devleti yeniden kurarak, bir arada yaşama kültürünü güçlendirerek, yeni bir toplum yaratma hedefi olan, bir sosyal demokrat partidir.

CHP’nin ana yönelimi, 1923’ten başlayarak günümüze kadar, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal ilerleme doğrultusunda olmuştur.
Partimizin 1970’li yılların başında benimsediği sosyal demokrasi, 20. yüzyılın başında güç ve etkinlik kazanan sosyal adaletçi ve refahı kitlelere dağıtmayı hedefleyen bir siyasal akımdır. 
Sosyal demokrasi, tüm dünyada, ancak özellikle Avrupa’da 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra emekçi sınıfların yürüttüğü sosyal ve siyasal mücadeleler sonucu oluşmuş bir değerler sistemidir. 

Sosyal demokrasi de ulaşmak istediği toplum hedefi ve demokratikleştirilmiş bir toplumsal yaşam için, demokrasiyi vazgeçilmez bir kurum olarak görür. 

Partimiz, kendi var oluş değerleri ve ilkeleriyle, sosyal demokrasinin temel ilkelerini özümsemiş ve zaman içinde bir senteze ulaşmıştır.
 


Yeniden devrim zamanıCHP, halkımızın gereksinimleri doğrultusunda, ülkenin ve halkın sorunlarına çözüm üretme ve politika belirleme süreçlerinde, bu değerler bileşeni ile davranmaktadır.

Bir siyasi partinin varlık nedeni, toplumu daha iyi yönetme iddiası ile iktidar olmaktır. CHP’nin de amacı insan onurunu koruyarak, insanı yücelterek eşit, adil ve barış içinde bir arada yaşamanın mümkün olduğu bir düzen kurmaktır. 

Bu hedefe ulaşmak, toplumun tümünü kucaklayan, her kesimin sorunlarına duyarlı, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel değerleri gözeten bir gelecek tasarımına ve toplumu ileriye taşıyacak bir anlayışa dayalı olmak zorundadır. Günümüz değerleri, bireyin öncelendiği koşullarda, hak ve özgürlükler ekseninde biçimlenmektedir. Partimiz, bu değişimi görmekte ve bu yeni dönemin gereksinimleri doğrultusunda örgütlerini ve kadrolarını güçlendirmektedir. 

İçinde bulunduğumuz koşullar, bütün Türkiye’yi kucaklamayı, toplumun her kesimiyle kucaklaşmayı, ülkemizi, bölgemizi ve tüm dünyayı kapsayacak bir barış düzenini gerektirmektedir. Türkiye, insanlık uygarlığının bir parçası olarak, bu uygarlığa katkı yapacak değerler ve eylemler üretebilecek konumdadır.

90. yaşında CHP, geçmişte olduğu gibi, bugün de yine umuttur.