Gündem

ÇHD avukatları için Yargıtay'a uluslararası rapor: Yargılama siyasi, avukatlar derhal serbest bırakılsın!

24 Haziran 2020 09:24

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın da yargılandığı ÇHD davası için aralarında Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE), Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) ile Paris, Berlin baroların da aralarında bulunduğu 22 hukuk örgütü tarafından hazırlanan rapor Yargıtay’a sunuldu. Davada hak ihlali olduğunu belirtilen raporda, yargılamanın da siyasi olduğunu vurgulanarak tutuklu avukatların derhal serbest bırakılmasını talep etti.

"Avukatlar derhal serbest bırakılsın"

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre raporda şu talepler yer aldı:

ÇHD davalarında suçlanan avukatların derhal serbest bırakılması,

ÇHD davasında 'ne bis in idem' ilkesinin uygulanması,

AİHS Madde 6 ve AİHS 7 No'lu Protokol Madde 4'e aykırı olması nedeniyle, Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onanan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Mart 2019 tarihli hükmünün iptal edilmesi,

İnsan hakları avukatlarına yapılan tacizin derhal durdurulması, avukatları müvekkilleriyle özdeşleştirmeye derhal son verilmesi ve avukatların müvekkillerini özgürce savunmasını engelleme girişimlerinin derhal durdurulması başta olmak üzere, Avukatların Rolüne Dair Temel Prensiplere tam olarak uyulması,

Mahkemelerin yapısına müdahale ederek politik yargılamaların yürütülmesinden kaçınmak başta olmak üzere, Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri'ne tam olarak uyulması,

Savcıların rolüne dair ilkelere tam olarak uyulması

Raporu hazırlayan ve yargısal süreci gözlemleyen kurumlar:

Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları için Avukatlar Birliği (ELDH)

Avrupalı Demokrat Avukatlar (AED-EDL)

Uluslararası Demokratik Avukatlar Birliği (IADL)

Avrupa Barolar ve HukukBirlikleri Konseyi (CCBE)

Tehlikedeki Avukatlar (Endangered Lawyers)

Tehlikedeki Avukatlar Günü Vakfı (Day Of The Endangered Lawyers)

İtalya Barolar Birliği

Sınır Tanımayan Savunma / Dayanışma Avukatları (DSF AS)

Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA)Demokratik Avukatlar/İtalya

İlerici Avukatlar Ağı 

Fransız Ulusal Barolar Konseyi (CNB)

 UluslararasıTehlike Altındaki Avukatlar Gözlemevi (OIAD)

İtalyan Ceza Hukukçuları Birliği (UCPI)

Belçika Fransızca ve Almanca Konuşan Avukatlar Barolar Birliği (OBFG/Avocats.be)

Brüksel Barosu - Fransızca ve Flamanca Konuşan Avukatlar

Liege Barosu   Paris Barosu 

Atina Barosu

Barselona Barosu  

Berlin Barosu

Viyana Barosu