Koronavirüs

Cezaevlerinde 72 Covid-19 vakası tespit edildi; 6 kişi hayatını kaybetti

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, pandemi süreciyle ilgili rapor hazırladı

17 Haziran 2020 23:01

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde cezaevlerinde 72 Koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Salgındaki duruma ve alınan tedbirlere ilişkin "Covid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları" başlıklı rapor hazırlayan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "önleyici sağlık tedbirleri", "kuruma ilk kabullerde alınan tedbirler", "Covid-19 belirtisi gösteren hükümlü ve tutuklular hakkında alınan tedbirler", "personelin izolasyonu" ile "izin, görüş ve nakil gibi uygulamaların durdurulması" olmak üzere 5 ana başlıkta birçok önlem alındığını belirtti.

Önleyici sağlık tedbirleri

Önleyici sağlık tedbirleri kapsamında tüm taşıtların, ortak alanların, ortak kullanım araçlarının, ziyaretçi mahallerinin, dezenfekte işlemleri yapıldı.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm tutuklu ve hükümlülere yeteri kadar ücretsiz temizlik ve hijyen malzemesi dağıtıldı. Ayrıca, oda veya koğuşlarından dışarı çıkmaları gerektiğinde kullanmaları için ücretsiz maske ve eldiven temin edildi.

Hükümlü, tutuklu ve personel sayısının fazla olduğu ceza infaz kurumlarına termal kamera kuruldu. Termal kamera kurulmayan kurumlarda personel dahil herkes ateş ölçümü yapılarak kuruma alındı.

Yemekhane ve kantin birimlerinin, ortak kullanım alanları ile hükümlü ve tutukluların yaşam alanlarının, tüm taşıtların periyodik aralıklarla her türlü temizlik ve dezenfekte işlemleri aksatılmadan yapıldı. 

Hükümlü ve tutuklulara sunulan iaşe bedeli artırılarak, bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde gıda çeşitliliğine yer verildi. 

Başka bir hastalık nedeniyle acil durumlarda hastanelere sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumuna döndüklerinde 14 günlük izolasyonda tutulmalarının ardından PCR testi yapılarak sonucuna göre koğuşlara alındı.

Kuruma ilk kabullerde alınan tedbirler

Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarına tesliminden önce hastaneye götürülmeleri ve Covid-19 muayenelerinin ve PCR testinin yapılması sağlandı. PCR test sonucunun negatif çıkması, kuruma kabulde ön koşul olarak uygulandı.

İlk kabulde Covid-19 semptomu bulunduğu değerlendirilen hükümlü ve tutuklular, hastane ortamında gözlem ve tedavileri tamamlandıktan sonra ceza infaz kurumlarına alındı.

Kuruma ilk defa kabul edilenler, 14 gün boyunca diğer hükümlü ve tutuklularla temasını engelleyecek şekilde tek kişilik oda/koğuşlarda izole edildi. İzolasyon sürecinin bitiminde tekrar uygulanan PCR testi negatif çıkan tutuklu ve hükümlülerin oda/koğuş planlanması gerçekleştirildi.

Covid-19 belirtisi gösterenlere yönelik tedbirler

Covid-19 belirtisi gösteren hükümlü ve tutuklular, bulundukları odadan ivedilikle alınarak, koruyucu önlemler eşliğinde sağlık birimine sevk edildi.

Covid-19 tanısının kesinleşmesi durumunda filyasyon ve temaslı takiplerinin yapılması için il/ilçe sağlık müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimi ile irtibata geçildi.

Hastalığın seyrine göre hazırlanan hekim raporu doğrultusunda Covid-19 tedavisi bazı vakalarda hastanede bazılarında da kurum içinde ayrı ve tek kişilik odada izolasyon ve ilaç temini yöntemiyle yapıldı.

Personelin izolasyonu

Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle irtibat halinde olan personel için 1 Nisan'da izolasyon uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda, hem tutuklu ve hükümlülerin hem de personelin salgın riskinden korunması için 39 bin 417 personele yeni bir vardiya sistemi uygulandı.

Personel görev sonrası evlerine gitmeyerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında, Personel Eğitim Merkezlerinde, bakanlık ve kamu misafirhanelerinde veya ceza infaz kurumlarında oluşturulan özel alanlarda barındırıldı.

Buralarda 14 gün boyunca kalan personel, süre bitiminde teste tabi tutuldu. Test sonucu negatif çıkanlar 14 günlük süreyle ceza infaz kurumunda çalışmaya devam etti.

Bu tedbir, normalleşme sürecinde 10 Haziran itibarıyla esnetilerek "evde izolasyon" yöntemine geçildi.

İzin, görüş ve nakil gibi uygulamaların durdurulması

İzin, görüş ve nakil gibi uygulamaların durdurulması kapsamında 14 Mart'tan itibaren, açık ve kapalı görüşler, özel izinler, kurumlardaki eş ve aile görüş odalarının kullanımı, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan faaliyetler ile başka kurumlara yapılacak nakiller durduruldu.

Normalleşme dönemi kapsamında kapalı ve açık cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların belirleyecekleri bir kişi ile kapalı görüş yapmalarına imkan tanındı.

Covid-19 izni

İnfaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici 9. maddede kapsamında 64 bin 661 hükümlü Covid-19 iznine gönderildi.

Öte yandan, açık ceza infaz kurumlarından 30 bin 358, kapalı ceza infaz kurumlarından ise 12 bin 378 olmak üzere 42 bin 736 hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verildi.

Açık ceza infaz kurumlarından 4 bin 246, kapalı ceza infaz kurumlarından ise 2 bin 588 olmak üzere 6 bin 834 hükümlünün koşullu salıverilmesine karar verildi.

374 hükümlü ve tutuklu iyileşti

Yapılan çalışmalarla 439 ceza infaz kurumunda dışarıdan içeri, içeriden dışarı temas asgariye indirildi, böylece salgın tehlikesi kontrol altında tutuldu.

Bugüne kadar Ceza İnfaz Kurumlarında Covid-19 tanısı konulup iyileşen tutuklu ve hükümlü sayısı 374 oldu.

Koronavirüs etkisiyle 6 hükümlü hayatını kaybetti. Vefat edenlerin 3'ü hastanede başka kronik hastalıklardan tedavileri sırasında salgından etkilendi, diğer 3 hükümlüye de daha önce kronik hastalıklar nedeniyle sık sık sevk ve tedavi işlemi yapıldığı belirlendi. 

Bir hükümlü hastanede KOAH tedavisi sürerken 3 Nisan'da, bir hükümlü hastanede kronik diyabet ve epilepsi tedavisi sürerken 8 Nisan'da, bir hükümlü yine hastanede kronik böbrek yetmezliği ve diyabet tedavisi sırasında 15 Nisan'da hayatını kaybetti.

4 Nisan, 15 Mayıs ve 21 Mayıs'ta hayatlarını kaybeden diğer 3 hükümlüye ise kronik rahatsızlıklar (diyabet, hipertansiyon, tüberküloz, KOAH, diyabet) nedeniyle salgın öncesinde ve salgın sırasında tedavi ve hastane nakil işlemleri yapıldığı tespit edildi. 

Hayatlarını kaybeden hükümlülerde hastane geçmişi ve kronik hastalıklardan tedavi süreçlerinin bulunduğu gözlendi.

Bugün itibarıyla aktif pozitif vaka sayısı 72 olarak kayıtlara geçti, hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Yoğun bakımda ya da entübe hasta bulunmuyor. Bu vakalardan 38'i, ceza infaz kurumuna ilk kabul sırasında kontrol amaçlı yapılan PCR testinde pozitif çıktı, koğuşlara alınmadan sağlık kurumuna sevk edildi.