Çevre

Çevre ve Şehircillik Bakanlığı doğal sit alanları için koşulları yeniden belirledi; bu noktalara kamp alanı yapılabilecek

08 Aralık 2019 09:20

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, doğal sit alanları için koruma ve kullanma koşulları yeniden belirlendi.Yeni kararla “nitelikli doğal koruma alanlarındaki” yapılara ömrünü tamamlayana kadar kullanma izni verildi. Buralarda ayrıca bungalovlar dahil kamp alanları da kurulabilecek.

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu’nun Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre bu alanlar eskiden olduğu gibi yine “kesin korunacak hassas alan”, “nitelikli doğal koruma alanı”, “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak sınıflandırıldı. Ancak bu alanlara yönelik kısıtlamalar esnetildi. 

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, “Kesin korunacak hassas alanlarda” artık doğal afet durumunda gerekli acil müdahalelerde bulunulabilecek. Madencilik yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, ayrıca toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzemeler dökülemeyecek. 

“Nitelikli doğal koruma alanı”nda, bu şekilde tescili yapılmadan önce mevcut bulunan ve artık yenisine izin verilmeyen mevzuata uygun yapılar, ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabilecek. Oysa eski kararda böyle bir izin yer almıyordu. 

Yine bu alanlarda, mesire alanları ile parklar yapılmasına da izin verildi. Eskiden olduğu gibi buralarda yine madencilik faaliyeti yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzeme dökülemeyecek.