Ekonomi

Çevre koruma harcamaları 2019'da yüzde 1.2 arttı

27 Ekim 2020 11:24

Çevre koruma harcamaları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.2 artarak 38.4 milyar liraya yükseldi.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2018 yılındaki yüzde 1.0 düzeyinden, 2019 yılında yüzde 0.9 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, çevre koruma harcamalarının yüzde 57.8'ini mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 34.2'sini genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 8.0'ini de hanehalkları yaptı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 46.3'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 37.8'i atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4.8'i biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3.8'i toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 7.3'ü ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Bir önceki yıla göre yüzde 10.5 azalarak toplam 6.4 milyar lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 76.9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 23.1'i ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Atıksu yönetimi hizmetleri için 3.3 milyar lira, atık yönetimi hizmetleri için 1.4 milyar lira yatırım harcaması yapılırken diğer konularda 1.7 milyar lira çevre koruma yatırım harcaması yapıldı.