Çevre

Çeşme ormanları kurtuldu

İzmir İdare Mahkemesi, Kültür Bakanlığı’nın Çeşme’de turizme açtığı ve 14 golf sahasının yapılacağı alanın turizm yatırımcıl

12 Temmuz 2008 03:00

İzmir İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşme’de turizme açtığı ve ilk etapta 14 golf sahasının yapılacağı alanın turizm yatırımcılarına tahsisini iptal etti. Mahkemenin bu kararıyla Çeşme yarımadasında bulunan katran ardıcı ormanları, makiler, Türkiye’de sadece bu bölgede yetişen sakız ağaçları ve arkeolojik alanlar golf sahası olmaktan kurtuldu.

İzmir 1. İdare Mahkemesi aralarında çok sayıda çevreci avukat, Çeşme Çevre ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği, TMMOB’ye bağlı odaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşme Altınkum Turizm Merkezi, Çeşme Alaçatı- Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile I,II,III,IV,V Numaralı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgeleri Turizm Kentleri olarak ana yatırımcıya 75 yıl süre ile tahsisine ilişkin idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak açılan davayı sonuçlandırdı. Mahkeme söz konusu turizm tahsisinde hukuka uygunluk bulunmadığına karar vererek yönetmeliği iptal etti.

Çeşme şimdilik kurtuldu

Davacı avukatlar adına ANKA’ya açıklama yapan Arif Ali Cangı, bu kararla Çeşme’nin şimdilik kurtulduğunu belirterek sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Cangı, Turizm Teşvik Yasası’nda yapılacak değişikliklerle özellikle ormanlık alanların daha korunaklı hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Mahkemeye verilen dava dilekçesinde, söz konusu tahsisin Anayasaya, ulusal ve uluslararası sözleşmelere, Danıştay’ın kamu yararı konusundaki kökleşmiş kararlarına temelden aykırı olduğu belirtilerek tahsisin uygulanması durumunda Akdeniz bölgesinin en değerli kültür ve doğal varlıklarını, kıyılarını, orman ve sulak alanlarını, mera ve tarım alanlarını kapsayan Çeşme-Alaçatı Yarımadasını ekolojik ve kültürel olarak mahvedecek ve telafisi olanaksız zararlar vereceği belirtilmişti.

ETİKETLER

haber