Ekonomi

Cep telefonlarına 100 TL'lik izin harcı geliyor

''Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu''nda kabul edildi

23 Mayıs 2012 21:37

Yatırımcılara yeni teşvikler getiren kanun tasarısı komisyondan geçti. Tasarı yasalaşırsa yurtdışından alınan cep telefonları için 100 lira kullanım harcı ödenecek.

Tasarı, İstanbul'un uluslararası finans merkezine olmasına yönelik düzenlemeler yaparken, büyük ölçekli fonların Türkiye'ye çekilmesi için vergi teşviki sağlanıyor.
 
Tasarıya göre, yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım izni harcı ödenecek. Bastonculuk, semercilik, yazmacılık, keçecilik gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar, vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.
 
Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, talepleri halinde basit usule geçebilecek.