Ekonomi

Cari açık 23,4 milyar dolara çıktı ANKARA (A.A)

04 Ekim 2011 16:16

-Cari açık 23,4 milyar dolara çıktı ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Merkez Bankası, 2010 yılının ikinci çeyreğinde 10,7 milyar dolar olan cari açığın, bu yılın ikinci çeyreğinde 23,4 milyar dolara çıktığını açıkladı. Merkez Bankasının, 2011 Yılı 2'inci Çeyrek Ödemeler Dengesi Raporuna göre, 2011 yılının ikinci çeyreğinde ihracat artış hızı ithalat artış hızının gerisinde kaldı. Dış ticaret açığında, 2010 yılında başlayan artış eğilimi ikinci çeyrekte de devam etti. Ödemeler dengesi tanımlamasına göre dış ticaret açığı, 2011 yılının ikinci çeyreğinde, yüzde 112,6 oranında artarak 25,8 milyar ABD dolarına ulaştı. Yıllık dış ticaret açığı ise, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 20,0 oranında artarak 82,0 milyar dolar seviyesine yükseldi. Dış ticaret açığındaki artışa paralel olarak cari işlemler açığı da genişlemeye devam etti. 2010 yılının ikinci çeyreğinde 10,7 milyar dolar olan cari açık, 2011 yılının ikinci çeyreğinde 23,4 milyar dolara çıktı. Diğer taraftan, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen cari işlemler açığı, Haziran ayı itibarıyla 72,8 milyar dolar seviyesine yükseldi, enerji hariç cari işlemler açığı ise 32,7 milyar dolara ulaştı.  Net hizmet gelirleri 2011 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 oranında arttı. Söz konusu artışta net turizm gelirlerinin yükselmesinin yanı sıra, yurt dışı uçak bileti satışlarından elde edilen gelirlerdeki artış da etkili oldu. Diğer taraftan, 2010 yılında olduğu gibi bu çeyrek itibarıyla da ithalattaki artışa paralel olarak navlun giderlerinde yükseliş gözlendi ve bu gelişme net hizmet gelirlerini olumsuz yönde etkiledi.  Bu yılın ikinci çeyreğinde, rezerv değişimleri (TCMB, bankalar ve diğer sektörler) ile IMF kredileri hariç tutulduğunda, 19,5 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşti. Bir önceki yılın ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında, bu yılın aynı çeyreğinde diğer sektörün net kredi kullanıcısı olduğu gözlendi. Borç senetleri (DİBS alımları ve bankaların yurt dışı tahvil ihraçları) kaynaklı portföy girişleri, bankaların uzun ve kısa vadeli kredileri ile doğrudan yabancı sermaye girişleri bu dönemde sermaye girişlerinin temel kaynakları oldu. Bu dönemde finansman kaynakları içerisinde, portföy yatırımları ile kısa vadeli sermaye girişlerinin ağırlıklı olduğu gözlendi. 2011 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 183,0 milyar dolar, yükümlülükleri ise 557,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.  Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2011 yılı ilk çeyrek sonuna göre 6,4 milyar dolar azaldı, bu gelişmede varlıkların 3,5 milyar dolar artışı ile yükümlülüklerin 2,9 milyar dolar düşüşü belirleyici oldu.