Gündem

Canan Karatay'a 15 gün süreyle meslekten men cezası!

"Ceza yerindedir"

30 Temmuz 2018 10:58

Danıştay, “Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” şeklindeki açıklaması nedeniyle şikâyet edilen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı.

Üç yıl önceki bu sözlerden sonra harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği , Ocak 2015’te Canan Karatay’ı İstanbul Tabip Odası’na şikâyet etmişti. Yapılan soruşturma sonunda Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma” cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.

Karatay karara itiraz etti ama sonuç alamadı. Bunun üzerine kararının iptali istemiyle Ağustos 2016’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı. Ancak mahkeme disiplin işleminin iptali istemli davanın reddine karar verip, “Disiplin cezası yerindedir” dedi.

Ceza onandı

 Karatay’ın avukatı bu kez de yerel mahkeme kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nde istinaf yoluna başvurdu. Ancak buradan da istediği sonuç çıkmadı. Karatay, bu kez Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını 19 Mart’ta temyize götürdü. Ancak Karatay’ın bu girişimi de sonuç vermedi. Son olarak Danıştay 8. Ceza Dairesi, Karatay’a verilen 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı.