Ekonomi

Çalışanlara asgari ücret oranında vergi indirimi komisyonda kabul edildi

20 Aralık 2021 21:59

Asgari ücretlilerin vergi dışında bırakılması, diğer çalışanların ücretlerinin de asgari ücretin brüt tutarı oranında vergiden muaf tutulmasına ilişkin önerge, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Damga vergisi uygulamasında da yapılan değişikliğe paralel biçimde muafiyet düzenlemesine gidildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunulan önerge ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan “Ücretlerde” başlığı altına "Gelir Vergisi’nden İstisnalar" bölümüne asgari ücretli çalışanların da eklenmesi öngörüldü. Önerge ile asgari ücretten vergi alınmaması ve diğer çalışanların işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta pirimi düşüldükten sonra kalan ücretlerinde asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarının vergiden muaf tutulması öngörüldü.

Önergenin gerekçesi şöyle:

“Ücretlerin, ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna edilmekte, ücret gelirinin asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.”

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kaldırıldı

Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’na “Asgari Geçim İndiriminin” kaldırılması için de önerge verildi. Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesi ile düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kapsamında, asgari ücret alanların vergilendirilen ücretlerinin bir bölümü; çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi, çocuk sayısı, nafaka verilenler ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin sayısına göre belirlenerek çalışana geri ödeniyordu. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü. Önergenin gerekçesinde, “Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiğinden uygulama alanı kalmayan asgari geçim indirimi düzenlemesi yürürlükten kaldırılmaktadır” denildi.

Damga vergisi düzenlemesi 

Kabul edilen bir diğer önerge ile de Damga Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Damga Vergisi Kanunu’nun 2. Tablo başlığı altındaki “Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar” başlığının 9. sırasında yer alan “Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” bölümünde değişikliğe gidilerek, ücretlilerden kesintiye neden olan bir diğer başlık olan “damga vergisi” aylık brüt asgari ücretlik bölümü vergi kapsamı dışında bırakıldı.

Ne olmuştu? 

Asgari ücret 2022 için net 4.253 TL, brüt 5.004 TL’ye çıkarılırken, her yıl gündeme gelen asgari ücretin vergi dışı bırakılması talebinin tüm işçileri kapsayacak şekilde hayata geçirileceği belirtilmesine karşın, 17 Aralık akşamı Meclis’e sunulan kanun teklifinde asgari ücretliler ve biraz üzerinde alanlarla sınırlanması işçi ve işveren kesiminde tepkiye yol açmıştı.