Kültür-Sanat

Cahit Talas Politika Ödülleri açıklandı

'Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü', 11 Ekim 2012, Perşembe günü saat 14.30'da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapılacak Ödül Töreni ile verilecek

09 Ekim 2012 16:36

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından ülkemizde sosyal politika disiplininin öncülerinden Prof. Dr. Cahit Talas anısına tesis edilen ve sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilecek olan "Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü"nün değerlendirme sonuçları  açıklandı.

Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Gürhan Fişek, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan ve Doç. Dr. Aziz Çelik'ten oluşan jüri, "Doktora" kategorisinde Dr. Murat Özveri'nin, "Türkiye’de Uygulanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sistemin Sendikalaşma Üzerine Etkisi (1983-2009)" başlıklı tezini oybirliğiyle ödüle değer bulmuştur. Özveri'nin tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı'nda, Prof. Dr. Sedat Murat'ın danışmanlığında tamamlanmış olan bir çalışmadır. Kocaeli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapan Murat Özveri, Çalışma ve Toplum dergisinin Genel Yayın Yönetmeni'dir ve Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriBölümü'nde "Sendikalar Hukuku" ve "Sosyal Güvenlik Hukuku" dersleri vermektedir.

"Yüksek lisans" kategorisinde ise M. Onur Arun'un “A ContributiontothePovertyStudies in Turkey: With a Framework of CapabilityApproach: the Case of General Directorate of Social Assistance andSolidarity” (Türkiye’de Yoksulluk Çalışmalarına Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Katkı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Örneği) başlıklı çalışması oy çokluğuyla ödüle değer
bulunmuştur. Çalışma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Prof. Dr. Yıldız Ecevit'in danışmanlığında tamamlanmıştır. İ. Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan Arun, ODTÜ'de yüksek lisans çalışmalarını tamamladıktan sonra, İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Onur Arun, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri Bölümü'nde araştırma görevlisidir.