Politika

BÜTÇENİN MADDELERİ KABUL EDİLDİ TBMM (A.A)

24 Aralık 2010 21:36

-BÜTÇENİN MADDELERİ KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 24.12.2010 - 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Tasarıya göre, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin giderleri 312,5 milyar TL, faiz hariç giderleri ise 265 milyar TL olacak. Bütçe gelirleri 279 milyar TL, vergi gelirleri 232,2 milyar TL, bütçe açığı 33,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 14 milyar TL olarak öngörülüyor. Bütçe gelirleri ile ödenekler toplamı arasındaki fark borçlanma ile karşılanacak. 2011 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö hattının iyileştirilmesi ve demiryolu boğaz tüp geçişi inşaatı projesi, Ulaştırma Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehiriçi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapım projeleri hariç) 2011'de başlanabilmesi için proje veya yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacak. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup; kamu kurumlarınca kullanılan taşıtların giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullanılan taşıtlar hariç) kurum bütçelerinden hiç bir şekilde ödeme yapılamayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne; kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtlar Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait taşıtlar, ihale kanununa tabi olmaksızın mübadele yoluyla yenileri ile değiştirilebilecek. Aradaki fiyat farkı, döner sermaye gelirleri, sosyal tesis ve kantin gelirlerinden karşılanacak. Ancak TSK'nın 10 yaşın üzerindeki taşıtları, (Milli Savunma Bakanlığında 40 adeti, Jandarma Genel Komutanlığında 10 adeti, Sahil Güvenlik Komutanlığında 5 adeti geçmemek şartıyla) yenileri ile değiştirilebilecek ve aradaki fiyat farkı bütçeden ödenecek. TSK'ya stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun kaynakları değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak. -MEMUR ZAMMI- Tasarıda, memur maaşlarına yönelik düzenleme de yer alıyor. Buna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2011 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,061823, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,82483, yan ödeme katsayısı 0,019597 olarak uygulanacak. Sözleşmeli personelin ücret tavanı, aynı dönem için 3 bin 245 TL olacak. Böylece 2011 bütçesinde devlet memurları aylıklarına, Ocak-Temmuz aylarında yüzde 4'er zam yapılacak, denge tazminatı da 80 lira artırılacak. Buna göre, en düşük memur maaşı bin 532 lira, ortalama memur maaşı da bin 793 lira olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, 2010'da ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde atama yapabilecek. Bu şekilde memur ihtiyacını karşılayamayacak kurumlardan Yükseköğrenim kurumları için ilave 4 bin, diğerleri için ilave 21 bin atama izni verilebilecek. -SÜREKLİ VE GEÇİÇİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA- Kamu idareleri, sürekli ve geçici işçileri, ödeneklerini aşmayacak sayı veya süreyle istihdam edebilecek.  Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının boş işçi kadrolarına, özürlü ve eski hükümlü işçi ataması, açıktan atama iznine bağlı olmaksızın gerçekleştirilecek.  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği üye olunan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamayacak. Ancak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının uluslararası kuruluşlara üye olmasında bu hüküm uygulanmayacak. Kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, bu tesislerin işletilmesinden elde edilecek gelirden karşılanacak. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere, 2011'da yeni personel görevlendirilmeyecek. Tasarı, 1 Ocak 2011'de yürürlüğe girecek.  Bugünkü birleşimle tasarının maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.  TBMM Genel Kurulunda, daha sonra 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerine geçildi. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki son konuşmalar 26 Aralık Pazar günü yapılacak ve tasarı açık oya sunulacak.