Gündem

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burulaş A.Ş.'nin Sayıştay raporuna takıldı

Otobüs sayısını ikiye bölüp ihalesiz almışlar

03 Mart 2021 09:32

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burulaş A.Ş.’nin otobüs alımında, ihaleye çıkmamak için mevzuatta yer alan limitlerin altında kaldığı ve bazı mal alımlarını, kısımlara bölerek ihaleleri doğrudan temin yöntemi ile yaptığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporunda 23 milyon 250 TL tutarındaki 25 otobüs alımı için bu yöntem uygulandığı; otobüslerin bedelinin 13 milyon 950 TL ve 9 milyon 300 TL olarak ikiye bölünerek ihalesiz olarak alındığı dikkati çekti.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Burulaş A.Ş., “Alımın iki parçaya bölünmesi, ihtiyacın artmasından kaynaklandı” savunmasını yaptı.

Ancak Sayıştay şu uyarıda bulundu:

“Parasal tutar açısından kıstas olarak belirtilen temel ifade maliyet ve sözleşme bedelidir. Satışın vadeli olup olmaması mal ve hizmetin alındığı yıl kapsamındaki parasal limit tutarlarına etki etmeyeceği açıktır. Aynı zamanda 10 adet otobüs alımına ilişkin olarak başlangıçta var olmayan bir ihtiyacın daha sonra meydana geldiğine yönelik bir tespit de satın alma dosyasında bulunmamaktadır. Sonuç itibariyle, Şirketin mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirlenen usul ve şartlara uygun davranması gerekir.”