Politika

'Bozuk düzenlerde haram yemek caizdir, fetvasını verenler şeytandır'

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, kaleme aldığı yazısında Prof. Hayrettin Karaman'ı mı ima etti?

31 Ağustos 2014 16:45

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, isim vermeden 17 Aralık sonrası ortaya çıkan rüşvet ve hırsızlık iddilarına ilişkin yaptıkları açıklamalarla tartışmaya yol açan bazı din alimlerini hedef gösterek, "Bozuk düzenlerde haram yemek, haram ve kirli paralarla hizmet etmek, haram yollarla zengin olmak caizdir fetvasını verenler din alimi ve fakih değil haindir, şeytandır" dedi.

Eygi'nin bu sözlerle AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak'ın ilahiyatçı yazarı "Prof. Hayrettin Karaman'ı mı ima etti" sorularını akıllara getirdi.

Eygi'nin Milli Gazete'de "Hainler Cehennemlikler" başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2014) yazısı şöyle:

1. İslamın temel emirlerinden biri istikamettir, yani doğruluk ve dürüstlüktür. Savaş hilesi dışında Müslüman hile yapmaz, aldatmaz. Müslümanın savaş dışında yamukluk yapma, aldatma şansı yoktur.

2. Müslüman rüşvet almaz ve vermez. Alan da veren de Cehennemliktir.

3. Müslüman haram kazanç elde etmez, haram kazançlarla zengin olmaz. Haram yemenin cezası Cehennemde yanmak, azab çekmektir.

4. Müslüman ihalelere fesat karıştıramaz.

5. Müslüman haram rant yiyemez.

6. Müslüman kötü yol, kötü kaldırım, kötü bina, kötü iş yapmaz. Yapan da, yaptırıp razı olan, kabul eden de kötüdür, günahkardır, suçludur.

7. Müslüman ne devlet bütçesinden, ne de belediye bütçelerinden çalabilir, tırtıklayabilir.

8. Ehliyeti ve liyakati olmadığı halde reisliklere, makam ve mevkilere, memuriyetlere, vazifelere talip olmak haramdır.

9. Talip olmayıp matlup olduğu takdirde, ehliyeti yoksa bunları deruhte ve kabul etmek yine haramdır.

10. Rüşvet alanlar, şu veya bu şekilde çalanlar, ihalelere fesat karıştıranlar, haram kazanç elde edenler, haram rant yiyenler, haram yollarla zengin olanlar, emanetlere hıyanet edenler din hainidir, vatan hainidir, halk düşmanıdır.

11. Saçı bitmedik yetimlerin, fakir halkın haklarını yiyenler bin kere haindir.

12. Bozuk düzenlerde haram yemek, haram ve kirli paralarla hizmet etmek, haram yollarla zengin olmak caizdir fetvasını verenler din alimi ve fakih değil haindir, şeytandır.

13. Allahu Teala hazretlerinin Kur’anda kesin olarak kaç sınıf gerçek şahsa temlik suretiyle verileceğini açıkça sarahaten beyan etmiş bulunduğu zekatları; Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı olarak toplayanlar ve sarf edenler haindir, fasıktır, gasıptır.

14. Bu konuda Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı bâtıl fetvalar verenler şeytandır.

15. Oğullarını, kızlarını iyi Müslüman, iyi insan olarak yetiştirmeyen ebeveyn büyük günah işlemiş olur.

16. Müslüman çocuklara ilk öğretilecek ilim sahih ilmihaldir.

17. Çocuklarını İslam ahlakına göre ahlaklı ve faziletli yetiştirmeyen anne ve babalar büyük vebal altındadır.

18. Ümmet-i Muhammed’i (Salat ve selam olsun ona) birbirinden kopuk, kimisi birbiriyle çekişen bin hizbe, fırkaya, İslamcılığa, sekte, parçaya, gruba ayırıp bir İslam Protestanlığı oluşturanlar haindir.

19. Askerî ve sivil darbe yapanlar veya yapmaya teşebbüs edenler muzırdır, haindir.

20. Ellerinde imkan olduğu halde etkili iman, İslam, Kur’an, Sünnet, Ümmet, İmamet hizmetleri yapmayanlar katmerli gafildir.

21. Yüce İslam dini futbol kulübü değildir. İslamî konularda, hizmetlerde futbol delileri gibi holiganlık ve militanlık yapanlar kesinlikle `âqil değildir, çılgındır.

22. Salih mü’minlere düşmanlık edenler, kardeşlik haklarını çiğneyenler münafıktır.

23. Ruhbanlarını erbab=rabler haline getirenler dengesizdir, küfre düşerler.

24. Tasavvuf ve tarikat mensubu olan ve beş vakit namaz kılan mü’minlere müşrik ve kafir diyenlerin kendileri kafir olur.

25. İslama hizmet adıyla para toplayıp bunları zimmetlerine geçirenler hırsızdır.

26. Fazlurrahmancı veya Mutezilî olup, bu kimliklerini gizleyerek taqiyye ve kitman yapan ve sinsice Ehl-i Sünneti yıkmaya çalışanlar haindir.

27. En hainler, en alçaklar, en sefiller ise din sömürüsü yaparak maddî zenginlik ve şahsî prestij elde eden rezil ve sefillerdir.

28. Dinî konuları, islamî hizmetleri mıncıklayan geri zekalılar İslamın önündeki en büyük engeldir.

TEŞEKKÜR ve MİNNET:

İmana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Ümmete; hakkıyla, muhlisen lillah, garazsız ivazsız, ücretsiz hizmet eden ve mükafatlarını sadece Hak Tealadan isteyen ve bekleyen gerçek hizmetkarlar, elleri hatta ayakları öpülesice muhterem ve muazzez kimselerdir. Onlara teşekkür ediyorum, minnetlerimi sunuyorum. Kerem edip bu fakire dua buyursunlar. 

(İkinci yazı)

Almanya Devletimizi Dinlemiş

Türkiyede birtakım iç güçler, kurumlar, gruplar, cemaatler son yıllarda yoğun ve genel telefon ve bilgisayar casusluğu yapmış, milyonlarca vatandaşın mahrem konuşmalarını zapt etmiştir. Bu konuda büyük tartışmalar yapılmakta, fırtınalar kopartılmaktadır.

Başbakanın ofisine bile böcek konulan bir ülkede yaşıyoruz.

Siyasî bir parti lideri, yatak odasına gizli kamera konularak koltuğundan düşürülmüştür.

İçeride hal böyle iken, şu günlerde Almanya bizi dinlemiş diye birileri yeri göğü yıkmakta, patırtı gürültü etmektedir.

Sen içeride mahremiyeti sağlayamazsan yabancı devlet elbette seni dinler.

Bütün devletlerin istihbarat daireleri vardır ve kulak verirler, dinlerler, bilgi edinirler. Bu hal gayet tabiîdir.

Önemli olan, iki şey vardır:

Bir devlet kendi ülkesinde, kendi vatandaşlarını, âdil gerekçelere dayanan mahkeme kararları olmadan dinleyemez, dinlememelidir.

İkincisi: Tecessüs hem hukuken, hem dinen ahlak dışı bir harekettir. Vatandaşlar, gereksiz yere fişlenemez, özel hayatları araştırılamaz.

ABD, Almanya, Rusya, İran, İsrail, Yunanistan ve diğer bütün imkanlı devletlerin bizi dinlemesine şaşmak şaşırtıcı bir gaflettir.

Artık geri zekalılar bile biliyor ki, cep telefonu kesinlikle güvenli bir iletişim aracı değildir. Bilgisayar da değildir.

Devlet adamlarımız, büyük bürokratlarımız kesinlikle cep telefonu ve bilgisayar ile gizli konuları konuşup yazmamalıdır.

Almanya gizli işlerde bilgisayardan vaz geçti, eski daktilolara döndü.

Bir devlet adamı cep telefonu ve bilgisayar ile gizli bilgileri konuşup yazıyorsa, asıl suçlu ve ihmalkâr bizzat kendisidir.

Almanya elçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağırılmış ve devletin bizi niçin dinliyor diye azarlanmış… Doğrusu çok güldüm.

Büyükelçinin yerinde bendeniz olsaydım, dinlemeyip de ne yapacaktık cevabını verirdim.

Çok bilmişler, kriptolu muhaberat yapılsın diyebilirler. Bunun da faydası yoktur. Şifreleri kolayca çözerler, yine dinlerler.

En iyisi çok değil, az konuşmaktır.

Eskiden olduğu gibi daktiloyla yazıya dönmektir.

Gevezelik resmî hayatta da, özel hayatta da büyük bir kusurdur.

Fatih Sultan Mehmed ne demişti?.. Sakalımdaki kıllardan biri sırrımı bilse, onu kopartıp ateşe atarım…